Hoppa till innehåll

Kirurgi och plastikkirurgi

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde kirurgi och plastikkirurgi i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar kirurgi och plastikkirurgi i samverkan med andra programråden.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Inventering av appendicit, elektiv gallkirurgi, kolecystit

Planering och uppföljning

Handlingsplan kirurgi och plastikkirurgi

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer handkirurgi

Kontakt

Processtöd

Linda Andlöw, Region Jönköpings län
linda.andlow@rjl.se

Ordförande

Lars Lönn, Region Östergötland

Ledamöter

Bärbel Jung, Region Östergötland

Ida Höglund, Region Jönköpings län

Jeanette Assarsson, Region Kalmar län

Jeanette Berg, Region Kalmar län

Jens-Christian Larsen, Region Jönköpings län

Johan Berggren, Region Kalmar

Mariana Andersson, Region Jönköpings län

Niklas Zar, Region Jönköpings län

Per Sandström, RCC Sydöst

Pia Olofsson, Region Östergötland

Representant i nationellt programområde

Johan Berggren, Region Kalmar län
Nationellt programområde kirurgi och plastikkirurgi, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsråd

Regionalt programområde kirurgi och plastikkirurgi ingår i kunskapsråd kirurgi och cancer.
Kunskapsråd kirurgi och cancer

Senast uppdaterad 14 juni, 2024 av conny.thalin@rjl.se