Hoppa till innehåll

Regionalt vårdkompetensråd

Dokumentation och kontaktuppgift för regionalt vårdkompetensråd i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

  • Främja dialog och samverkan mellan berörda aktörer på sjukvårdsregional nivå
  • Samla och föra dialog om huvudmännens kompetensbehov och om kompetensförsörjning till lärosätena
  • Samordna arbetet med det gemensamma utbildningsuppdraget (VFU) för alla relevanta utbildningar
  • Samverka och föra dialog med det nationella rådet
  • Samverka med övriga regionala vårdkompetensråd

Kontakt

Sekreterare

Birgitta Bergqvist, Region Jönköpings län
birgitta.bergqvist@rjl.se

Ordförande

Patrick Nzamba, Region Jönköpings län

Ledamöter

Agneta Stenebrand, Jönköping University

Angelika Nordin, Region Östergötland

Anna Cederlöf, Region Östergötland

Anna Georgsson, Region Jönköpings län

Camilla Salomonsson, Linköpings kommun

Cecilia Frid, Kalmar kommun

Emelie Thunberg, Region Kalmar län

Helen Persson, Region Kalmar län

Jan-Erik Karlsson, Linköpings universitet

Johan Rosenqvist, Region Kalmar län

Kristina Heikkilä, Linnéuniversitetet

Malin Lindqvist Apell, Linköpings universitet

Marie Ernsth-Bravell, Jönköping University

Mats Bojestig, Region Jönköpings län

Mats Jacksson, Jönköping University

Ninni Borendal Wodlin, Region Östergötland

Ola Götesson, Kommunal utveckling Region Jönköpings län

Per Enarsson, Linnéuniversitetet

Staffan Hägg, Region Jönköpings län

Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vårdkompetensrådets övergripande mål är att nationellt samordna och effektivisera kompetensförsörjningen av hälso- och sjukvården.
Nationella vårdkompetensrådets webbplats

Senast uppdaterad 8 mars, 2024 av charlotte.sand@regionostergotland.se