Hoppa till innehåll

Regionalt vårdkompetensråd

Dokumentation och kontaktuppgift för regionalt vårdkompetensråd i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

 • Främja dialog och samverkan mellan berörda aktörer på sjukvårdsregional nivå
 • Samla och föra dialog om huvudmännens kompetensbehov och om kompetensförsörjning till lärosätena
 • Samordna arbetet med det gemensamma utbildningsuppdraget (VFU) för alla relevanta utbildningar
 • Samverka och föra dialog med det nationella rådet
 • Samverka med övriga regionala vårdkompetensråd

Kontakt

Sekreterare

Birgitta Bergqvist, Region Jönköpings län
birgitta.bergqvist@rjl.se

Ordförande

Patrick Nzamba, Region Jönköpings län

Ledamöter

 • Agneta Stenebrand, Jönköping University
 • Camilla Salomonsson, Linköpings kommun
 • Cecilia Frid, Kalmar kommun
 • Helen Persson, Region Kalmar län
 • Ingegerd Engqvist, Region Östergötland
 • Jan-Erik Karlsson, Linköpings universitet
 • Johan Rosenqvist, Region Kalmar län
 • Kristina Heikkilä, Linnéuniversitetet
 • Malin Lindqvist Apell, Linköpings universitet
 • Marie Ernsth-Bravell, Jönköping University
 • Mats Bojestig, Region Jönköpings län
 • Mats Jacksson, Jönköping University
 • Ninni Borendal Wodlin, Region Östergötland
 • Ola Götesson, Kommunal utveckling Region Jönköpings län
 • Per Enarsson, Linnéuniversitetet
 • Staffan Hägg, Region Jönköpings län

Nationella vårdkompetensrådet

Nationella vårdkompetensrådets övergripande mål är att nationellt samordna och effektivisera kompetensförsörjningen av hälso- och sjukvården.
Nationella vårdkompetensrådets webbplats

Senast uppdaterad 14 juni, 2023 av conny.thalin@rjl.se