Hoppa till innehåll

Egenvård vid operation

Om programmet

Egenvård vid operation innehåller patientinformation om olika operationer samt egenvård före och efter operationen. Patienterna uppmuntras till att göra självskattningar av återhämtning och sårstatus enligt validerade instrument. I programmet finns också möjlighet till stöttning i egenvården av mottagningssjuksköterskor där kommunikationen sker via meddelanden i programmet. Vid behov kan patienters självskattningar vara underlag för egenvårdsråd.

Programmet innehåller:

 • Egenvård inför operation
  Veckorna före operation
  Dagen före operation
  Operationsdagen
 • Egenvård efter operation
  Komma igång efter operation
  Smärta

Randomiserad kontrollerad studie pågår för att utvärdera effekter på postoperativ återhämtning.

Programmet riktar sig till

Patienter som har genomgått inneliggande ortopediska operationer såsom nack- och ryggkirurgi samt höft och knäproteskirurgi.

Nyttor/vinster

Personcentrerad vård där en samlad information ges med avsikt att digitalt stödja patienters egenvård i samband med ortopedisk kirurgi.

Snabbt kortade vårdtider inom kirurgiska vårdprocesser innebär att patienters förståelse för egenvård måste öka. För en patientsäker postoperativ återhämtning är digitala informationskanaler som tillgodoser egenvårdsråd anpassade till patienter som kan och vill ta ansvar för sin egenvård ett komplement. Vårdpersonal kan därmed fokusera mer på de patienter som behöver individuellt stöd och de som inte kan nyttja digitala verktyg.


Används av

 • Region Jönköpings län

Uppstart: Mars 2022

Utgivare: Region Jönköpings län

Ägare: Charlotta Vikström, sjuksköterska med spec. funktion, operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping och Kerstin Eriksson sjuksköterska med spec. funktion, operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Innehållsförvaltare: Charlotta Vikström, sjuksköterska med spec. funktion, operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping och Kerstin Eriksson sjuksköterska med spec. funktion, operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Kontaktperson: Charlotta Vikström

Designer: Josefine Laago, designstudion

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se