Hoppa till innehåll

Stöd för dig med svårläkt sår

Om programmet

Stöd för dig med svårläkt sår är till för att patienten ska öka delaktigheten i sin behandling. Flödet utgår från patientresan i vårdförlopp Svårläkta sår. Programmet innehåller information om:

 • svårläkta sår
 • sårbehandling
 • smärta och oro
 • egenvård
 • levnadsvanor
 • förhindra återfall.

Utöver grundmodulerna finns det valbara delar som innehåller information om:

 • kritisk benischemi
 • diabetesfotsår
 • venösa sår.

Programmet riktar sig till

Patienter som har ett svårläkt sår. Behandlare är såransvarig personal, till exempel distriktsjuksköterska. Programmet är uppbyggt för användande inom primärvården, hemsjukvården och på sjukhus.

Nyttor/vinster

För patienten:

 • Ökad kunskap och tillämpning av egenvård och dess effekter på sårläkningen
 • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård
 • Ökad trygghet för patienten

För vårdprofessionen:

Evidens och uppföljning

Innehållet bygger på vårdprogrammet Svårläkta sår. I programmet finns en enkät om välbefinnande (WHO:s enkät: välbefinnande). Enkäten fylls i under och efter sårläkning. Svaren ingår i forskning vid Linnéuniversitet i Kalmar.


Används av

 • Region Östergötland

Utgivare: Region Stockholm

Ägare: Filippa Nyberg, ordförande NPO Hud- och könssjukdomar

Innehållsförvaltare: Filippa Nyberg, ordförande NPO Hud- och könssjukdomar

Kontaktperson: Rut F Öien, ordförande i Nationell Arbetsgrupp (NAG) Svårläkta sår

Designer: Version 1.0: Josefine Laago och Johanna Persson Höppe Designstudion Sydöstra Sjukvårdsregionen.

Senast uppdaterad 8 maj, 2023 av josefine.laago@rjl.se