Hoppa till innehåll

Lär dig om hörsel och hörapparater

Om programmet

Programmet är ett stöd under pågående hörapparatutprovning och behandlare är legitimerad Audionom.

Programmet riktar sig till

Personer med hörselnedsättning som ska påbörja hörselrehabilitering för första gången.

Nyttor/vinster

Genom att få tillgång till information före och efter planerade besök i kliniken kan patienten vara mer förberedd inför sitt besök, och har också möjlighet att repetera den information som getts under besöket.


Används av

  • Region Östergötland
  • Region Skåne

Uppstart:

Utgivare: Region Skåne

Ägare: Sandra Ahlberg, Linda Ivarsson, Daniel Reimers och Elisabet Thorén, (elisabet.thoren@skane.se) vid Audiologmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus i Lund

Innehållsförvaltare:

Kontaktperson: Louise Werther och Marie Öberg

Designer:

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se