Hoppa till innehåll

Leva med förmaksflimmer

Om programmet

Genom programmets sex moduler får patienten kunskap om förmaksflimmer såsom information om hur det normala hjärtat fungerar, vad förmaksflimmer är, kunskap om vilka undersökningar som kan vara aktuella, olika behandlingsalternativ, information om livsstilens betydelse och hur patienten själv kan främja sin hälsa  samt får ta del av erfarenheter från andra som lever med förmaksflimmer och tips för att hantera sin situation. Genom detta kan patienten få  ökad känsla av kontroll och trygghet.  

Innehåll:

 1. Så fungerar förmaksflimmer
 2. Utredning och diagnostik
 3. Behandling med läkemedel och elkonvertering
 4. Behandling med kateterablation och andra alternativ
 5. Livsstilens betydelse
 6. Att leva med förmaksflimmer

Programmet är utvärderat genom pilotstudie och en större randomiserad klinisk studie avslutas sommaren 2023. I utvärderingen ingår att utvärdera patienters upplevelser av programmet.

Programmet riktar sig till

Patienter med varierande lång erfarenhet av att leva med förmaksflimmer. Allt från att nyligen fått diagnosen till att ha haft förmaksflimmer en längre tid, och som har förmaksflimmer i attacker eller ihållande.

Behandlare i programmet är vårdpersonal som jobbar med patienter som har förmaksflimmer.

Nyttor/vinster

Möjlighet att ge utbildning och stöd till patienter med förmaksflimmer på distans.

För patient:

 • Förbättra egenvård och hantering av symtom
 • Förbättra hälsorelaterad livskvalitet
 • Minska oro och ångest och öka trygghet
 • Öka patientmedverkan genom ökad kunskap
 • Öka delaktighet och motivation till följsamhet till behandlingsriktlinjer
 • Öka motivation till livsstilsförändringar
 • Minska osäkerhetskänsla och undvikandebeteende

För verksamhet:

 • Tryggare patienter som genom ökad kunskap fått hjälp till förbättrad egenvård och med minskat behov av sjukvårdskonsumtion

Utvecklas av

 • Region Östergötland

Uppstart: December 2023

Utgivare: Region Östergötland

Ägare: Ulla Walfridsson, Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping, Region Östergötland

Innehållsförvaltare: Ulla Walfridsson, Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset, Linköping

Kontaktpersoner: Ulla Walfridsson, Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset, Linköping

Designer: Josefine Laago och Joakim Ekberg, designstudion

Senast uppdaterad 29 november, 2023 av josefine.laago@rjl.se