Hoppa till innehåll

Oroshjälpen

Om programmet

Oroshjälpen är ett internetbaserat behandlingsprogram som bygger på Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Målet med programmet är att lära sig hantera oro och öka mängden meningsfulla aktiviteter. Programmets sju moduler innehåller

 • information om vad oro är
 • en kartläggning av personliga orosmönster
 • verktyg för att analysera beteendemönster kopplade till oro
 • en kartläggning av värderingar
 • övning i medveten närvaro
 • träning i acceptansstrategier.

Oroshjälpen har använts sedan 2009 i över tio regioner både inom primärvård och psykiatri. Behandlingsprogrammet är utvärderat i en RCT-studie och ett antal kvantitativa studier, kvalitativa studier av behandlarupplevelse, rapporter och studentuppsatser. Resultaten indikerar att oroshjälpen är en behandling som är jämförbar med sedvanlig KBT-behandling för överdriven oro.

Programmet riktar sig till

Personer över 18 år med oro som leder till försämrat mående. Programmet kan användas till personer som uppfyller kriterier för mild till måttlig grad av generaliserad ångest (GAD) eller uppfyller kriterier för mild hälsoångest. Behandlingsprogrammet är utformat för att användas inom både primärvård och psykiatri.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning samt utbildning i internetbehandling som metod.

Nyttor/vinster

För patienten:

 • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård
 • Ökad flexibilitet, både geografiskt och tidsmässigt

För verksamheten:

 • Möjlighet till kompetenshöjning hos medarbetare
 • Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt

Används av

 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Östergötland

Uppstart: 2016

Utgivare: Psykologpartners

Ägare: Psykologpartners

Innehållsförvaltare: Psykologpartners

Kontaktpersoner:

 • Region Jönköpings län: Kerstin Engkvist, systemförvaltare, e-hälsoutvecklare
 • Region Kalmar län: Matilda Holmström, leg. psykolog, IKBT-teamet Region Kalmar län
 • Region Östergötland: Hanna Tarkian Tillgren, leg. psykolog, IKBT-teamet Region Östergötland

Designer: Psykologpartners

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se