Hoppa till innehåll

Stresshjälpen

Om programmet

Stresshjälpen är ett behandlingsprogram med individuellt behandlarstöd som bygger på närvaroträning och KBT-metoder. Programmet innehåller information om vad stress är, verktyg för att analysera beteendemönster kopplade till stress, träning i lugna beteenden, en kartläggning av värderingar, träning i gränssättning, en genomgång av grundläggande hälsofaktorer och övningar i medveten närvaro.

Programmet riktar sig till

Personer över 18 år som beskriver en förhöjd stressnivå, uppvisar stressbeteenden och har ett underskott av återhämtningsbeteenden. Behandlingsprogrammet kan användas då personen uppfyller kriterier för mild till måttlig stressproblematik. Stresshjälpen är inte utformat för behandling av utmattningssyndrom men kan användas som en del av ett större behandlingsupplägg efter kliniskt övervägande. Programmet är inte heller utformat för akuta stressreaktioner som orsakats av hög social belastning samt kris eller trauma.

En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig behandlingen är att personen har möjlighet att avsätta tid för att regelbundet arbeta med behandlingsprogrammet och kommunicera med sin behandlare. Andra förutsättningar är att personen kan ta till sig information i textform och har tillgång till teknisk utrustning.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning samt utbildning i internetbehandling som metod och i Stresshjälpen. Behandlingsprogrammet är utformat för att användas inom både primärvård och psykiatri.

Uppfyller behov

Personer med god motivation till behandling och god förmåga till att självständigt arbeta med skriftligt material får möjlighet till mer flexibel vård med färre fysiska besök.

Nyttor/vinster

För patienten:

  • Ökad flexibilitet, både geografiskt och tidsmässigt
  • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård

För verksamheten:

  • Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt, både i tid och rum
  • Möjlighet till kompetenshöjning hos medarbetare

Evidens och uppföljning

Stresshjälpen har används i reguljär vård sedan 2012 i över tio regioner både inom primärvård och psykiatri. Behandlingsprogrammet har utvärderats i en RCT-studie, två kvalitativa studier av behandlarupplevelse, två rapporter och tre studentuppsatser. Resultaten indikerar att Stresshjälpen är en behandling som är jämförbar med sedvanlig KBT-behandling för stressproblematik.


Används av

  • Region Jönköpings län
  • Region Kalmar län
  • Region Östergötland

Uppstart:

Utgivare: Psykologpartners

Ägare:

Innehållsförvaltare:

Kontaktperson:

Designer:

Senast uppdaterad 9 mars, 2022 av johanna.persson.hoppe@regionostergotland.se