Hoppa till innehåll

Stresshjälpen

Om programmet

Stresshjälpen är ett internetbaserat behandlingsprogram som utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT). Målet är att hjälpa personer att hantera stress och öka balansen i tillvaron. Programmets sex moduler innehåller

 • information om vad stress är
 • verktyg för att analysera beteendemönster kopplade till stress
 • träning i lugna beteenden
 • en kartläggning av värderingar
 • träning i gränssättning
 • genomgång av grundläggande hälsofaktorer
 • övningar i medveten närvaro.

Stresshjälpen har används i reguljär vård sedan 2012 i över tio regioner både inom primärvård och psykiatri. Behandlingsprogrammet har utvärderats i en RCT-studie, två kvalitativa studier av behandlarupplevelse samt ett antal rapporter och studentuppsatser. Resultaten indikerar att Stresshjälpen är en behandling som är jämförbar med sedvanlig KBT-behandling för stressproblematik.

Programmet riktar sig till

Personer över 18 år som beskriver en förhöjd stressnivå, uppvisar stressbeteenden och har en brist på återhämtning. Behandlingsprogrammet är utformat för personer som uppfyller kriterier för mild till måttlig stressproblematik, både inom primärvården och psykiatrin. Stresshjälpen är inte utformad för behandling av utmattningssyndrom, men kan användas som en del av ett större behandlingsupplägg efter kliniskt övervägande. Programmet är inte heller utformat för akuta stressreaktioner som orsakats av hög social belastning, kris eller trauma.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning samt utbildning i internetbehandling som metod.

Nyttor/vinster

För patienten:

 • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård
 • Ökad flexibilitet, både geografiskt och tidsmässigt

För verksamheten:

 • Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt
 • Möjlighet till kompetenshöjning hos medarbetare

Används av

 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Östergötland

Uppstart: 2016

Utgivare: Psykologpartners

Ägare: Psykologpartners

Innehållsförvaltare: Psykologpartners

Kontaktpersoner:

 • Region Jönköpings län: Kerstin Engkvist, systemförvaltare, e-hälsoutvecklare
 • Region Kalmar län: Matilda Holmström, leg. psykolog, IKBT-teamet Region Kalmar län
 • Region Östergötland: Hanna Tarkian Tillgren, leg. psykolog, IKBT-teamet Region Östergötland

Designer: Psykologpartners

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se