Hoppa till innehåll

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Sydöstra sjukvårdsregionen samverkar i utvecklingen och införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som tas fram i Nationellt system för kunskapsstyrning.

Samordnade remissvar

RPO och RSG lämnar kortfattade synpunkter och beskrivningar av lokala och sjukvårdsregionala konsekvenser för invånare, patienter och verksamheter. Även RPO och RSG som bedömer att vårdförloppet inte påverkar programområdet ska återkoppla detta.

Process och instruktioner för samordnade remissvar

Aktuella remisser

Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Lämnade remissvar

Depression hos vuxna

Depression hos vuxna, RPO Psykisk hälsa

Diabetes med hög risk för fotsår

Epilepsi

Grav hörselnedsättning

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt RSG Metodrådet

Hjärtsvikt, revidering 2024

Höftledsartros

Höftledsartros – proteskirurgi

Inflammatorisk tarmsjukdom, IBD

Knäledsartros

Kognitiv svikt vid demenssjukdom

Kognitiv svikt vid demenssjukdom RSG Metodrådet

KOL

KOL 2023

Kritisk benischemi

Lungfibros

Ländryggsbesvär

Matallergi

Obstruktiv sömnapné, OSA, hos vuxna

Obstruktiv sömnrelaterad andningsstörning hos barn

Osteoporos

Osteoporos RSG Metodrådet

Palliativ vård

Reumatoid artrit

Reumatoid artrit- etablerad

Schizofreni, del 1

Schizofreni, del 1 RPO Psykisk hälsa

Schizofreni, del 2

Schizofreni, del 2 RPO Psykisk hälsa

Sepsis

Självskadebeteende hos vuxna

Självskadebeteende hos vuxna, RPO Psykisk hälsa

Stroke och TIA, del 1

Stroke och TIA, del 1 bilaga

Stroke och TIA, del 1 revidering

Stroke och TIA, del 2

Svårläkta sår

Traumatisk hjärnskada

Venös sjukdom, varicer och bensår

Implementering av godkända vårdförlopp

Respektive region organiserar införandet av godkända vårdförlopp. Regionernas projektledare samverkar vid behov.

Presentationer av godkända vårdförlopp, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionernas projektledare

Helene Wendell, Region Kalmar län, helene.wendell@regionkalmar.se

Erica Kyhlberg, Region Jönköpings län, erica.kyhlberg@rjl.se

Maria Ilhammar, Region Östergötland, maria.ilhammar@regionostergotland.se

Mer information

Vårdförloppen godkänns av Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS). De tas fram av nationella arbetsgrupper utifrån regionernas överenskommelse med staten.

Vårdförloppen ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process.

Om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontaktpersoner i RSL stab

Leni Lagerqvist, Region Kalmar län, leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län, susanne.yngvesson.strid@rjl.se

Annica Öhrn, Region Östergötland, annica.ohrn@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 27 mars, 2024 av charlotte.sand@regionostergotland.se