Upphandling

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkansgrupp upphandling i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Sjukvårdsregionen strävar efter att i varje möjlig upphandlingssituation samverka för att uppnå hög kostnads- och resurseffektivitet och därigenom uppnå högre eller oförändrad kvalitet.

Uppdrag för Regional samverkansgrupp upphandling

Kontakt

Malin Rosander, Region Östergötland
malin.rosander@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 23 augusti, 2021 av conny.thalin@rjl.se