Hoppa till innehåll

Processtöd och mallar

Här hittar du dokumentmallar, process- och rutinbeskrivningar för samverkan, instruktioner för administration och hur vi samordnar svar på nationella remisser.

Dokumentmallar

Regionsjukvårdsledningens stab förvaltar och utvecklar dokumentmallar.
Dokumentmallar

Processer och instruktioner A-Ö

Diarieföring

Region Östergötland ansvarar för diarieföring av allmänna handlingar.
Diarieföring

Framtagande av styrande dokument

Stöd för att ta fram styrande dokument

Fördelning av kostnader för samverkan

Kostnader för sjukvårdsregional samverkan fördelas solidariskt mellan regionerna.
Fördelning av kostnader för samverkan

Handlingsplan

Programområdenas årliga handlingsplan presenteras i respektive kunskapsråd före publicering.
Handlingsplan – instruktioner

Introduktion för nya ledamöter

Respektive region introducerar nya ledamöter i sjukvårdsregionala och nationella grupper. Använd gärna den här presentationen.
Introduktion för nya ledamöter

Medel för utvecklingssatsningar

Behov av utvecklingsinsatser hanteras i Regionsjukvårdsledningens stab.
Medel för utvecklingssatsningar

Medicintekniska produkter – ordnat införande

Anmäl nya produkter till medicintekniskt sakkunnig i din region för gemensam bedömning.
Medicintekniska produkter – ordnat införande

Nationell högspecialiserad vård

Regionsjukvårdsledningen stab samordnar nomineringar till nationella sakkunniggrupper och remissvar till Socialstyrelsen.
Nationell högspecialiserad vård

Nationella riktlinjer

Processbeskrivning och aktuella arbetet med nationella riktlinjer.
Nationella riktlinjer

Nominering av och beslut om ledamöter

Byten och tillsättning av nya ledamöter administreras av programområdenas processtöd. Ledamöter i nationella grupper nomineras av Regionsjukvårdsledningen.
Nominering av och beslut om ledamöter

Patientinformation på 1177.se

Kontakta din regions kommunikationsavdelningen vid behov av regionala tillägg på 1177.se.
Patientinformation på 1177.se

Patient- och närståendemedverkan

Principer för patienters och närståendes medverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården.
Patient- och närståendemedverkan

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Programområdena lämnar underlag till sjukvårdsregionens remissvar och samordnar implementeringen av nya vårdförlopp.
Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Samarbetsrum

Grupper inom Sydöstra sjukvårdsregionen med behov att dela arbetsmaterial erbjuds att använda slutna samarbetsrum hos Region Jönköpings län.
Samarbetsrum

Samordnad kommunikation

Samordnad kommunikation används som strategiskt verktyg för att stödja övergripande mål och överenskommelser. Här finns en processbeskrivning och tips.
Samordnad kommunikation

Samordnade remissvar

Generell process för hur sjukvårdsregionen samordnar svar på nationella remisser.
Samordnade remissvar

Tillgänglighetsdata för Sydöstra sjukvårdsregionen

För att skapa en gemensam bild och underlätta samverkan, gemensam operationsplanering och processutveckling utifrån målet om god och jämlik vård i Sydöstra sjukvårdsregionen samlar vi tillgänglighetsdata i en interaktiv rapport.
Tillgänglighetsdata för Sydöstra sjukvårdsregionen

Utlämnande av allmänna handlingar

Kortfattad beskrivning av våra skyldigheter att lämna ut allmänna handlingar inom ramen för samverkan inom Sydöstra sjukvårdsregionen.
Utlämnande av allmänna handlingar

Webbpublicering

Processtödet för olika grupper ansvarar för publicering på sjukvårdsregionens webbplats. Här finns instruktioner för hur det går till.
Publicering på sjukvårdsregionens webbplats

Senast uppdaterad 15 maj, 2024 av conny.thalin@rjl.se