Hoppa till innehåll

Ögonsjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde ögonsjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdet omfattar förebyggande, diagnostik, behandling och rehabilitering av patienter med medfödda och förvärvade sjukdomar i ögonen, synbanan, ögonhålor, tårvägar och området runt ögonen.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

AMD

Orbita (Thyroidea)

Glaukom

Uveit

Kornea

Medicinsk retina

Planering och uppföljning

Mötestider 2024

Digitalt möte 2023-01-10 kl. 15.30-16.30

Dokumentation

Handlingsplan ögonsjukdomar

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer ögonsjukdomar

Nationella kunskapsstöd ögonsjukdomar, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Processtöd

Lillemor Elfström Broling, Region Kalmar län
lillemor.broling@regionkalmar.se

Ordförande

Catrin Fernholm, Region Östergötland
catrin.fernholm@regionostergotland.se

Ledamöter

Francesco Mirabelli, Region Östergötland

Susanne Gross Lagergren, Region Kalmar län

Raneen Khudair, Region Kalmar län

Maria Karlsson, Region Kalmar län

Tomasz Marczuk, Region Kalmar län

Dan Drobin, Region Jönköpings län

Konstantinos Barakos, Region Jönköpings län

Anna Hägg Lagerberg, Region Jönköpings län

Susanne Svensson Kauppinen, Region Jönköpings län

Erik Vinge, Region Jönköpings län

Andreea Seceleanu, Region Jönköpings län

Representant i nationellt programområde

Susanne Lagergren Gross Region Kalmar län
Nationellt programområde ögonsjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regional arbetsgrupp

Glaukom

Kunskapsråd

Programområde ögonsjukdomar ingår i kunskapsråd diagnostik och sinnen.
Kunskapsråd diagnostik och sinnen

Senast uppdaterad 10 april, 2024 av lillemor.broling@regionkalmar.se