Hoppa till innehåll

Hälsofrämjande

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde hälsofrämjande i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar hälsofrämjande insatser och levnadsvanor.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Spelregler för regionalt programområde hälsofrämjande

Fokusområden 2024

Vårdprogram levnadsvanor

Hälsan spelar roll

Alkohol- och tobaksfri operation

Regionala arbetsgrupper

Planering och uppföljning

Handlingsplan RPO hälsofrämjande 2024

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Kontakt

Processtöd

Sofie Westerberg, Region Östergötland
sofie.westerberg@regionostergotland.se

Ordförande

Annette Frisk, Region Jönköpings län
annette.frisk@rjl.se

Ledamöter

Anna Kempe, Region Jönköpings län
anna.kempe@rjl.se

Lena Hedin, Region Jönköpings län
lena.hedin@rjl.se

Malin Beddesand, Region Kalmar län
malin.beddesand@regionkalmar.se

Maria Elgstrand, Region Östergötland
maria.elgstrand@regionostergotland.se

Marie Tigerryd, Region Kalmar län
marie.tigerryd@regionkalmar.se

Marita Andersson, Region Jönköpings län
marita.g.andersson@rjl.se

Sofie Westerberg, Region Östergötland
sofie.westerberg@regionostergotland.se

Representant i nationellt programområde

Sofia Dahlin, Region Jönköpings län
sofia.dahlin@rjl.se

Nationellt programområde levnadsvanor, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsråd

Regionalt programområde hälsofrämjande ingår i kunskapsråd hälsa och rehabilitering.
Kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Senast uppdaterad 5 januari, 2024 av sofie.westerberg@regionostergotland.se