Hälsofrämjande

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde hälsofrämjande i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering och uppföljning

Handlingsplan hälsofrämjande 2021

Handlingsplan hälsofrämjande 2020

Årsrapport hälsofrämjande 2020

Årsrapport hälsofrämjande 2019

Uppföljning av RCC cancerpreventionsplan 2016-2018

Möten

Mötesanteckningar 2021-03-25

Mötesanteckningar 2021-01-28

Mötesanteckningar 2020-11-25

Mötesanteckningar 2020-09-18

Mötesanteckningar 2020-04-22

Mötesanteckningar 2020-03-20

Mötesanteckningar 2020-01-17

Mötesanteckningar 2019-09-24

Mötesanteckningar 2019-08-19

Mötesanteckningar 2019-06-24

Mötesanteckningar 2019-05-16

Mötesanteckningar 2019-04-05

Mötesanteckningar 2019-03-14

Mötesanteckningar 2019-02-08

Ordförande

Maria Elgstrand, Region Östergötland
maria.elgstrand@regionostergotland.se

Processtöd

Anna Linders, Region Östergötland
anna.linders@regionostergotland.se

Ledamöter

Sofia Dahlin, specialistläkare socialmedicin
sofia.dahlin@rjl.se

Anna Soltorp,
anna.soltorp@regionkalmar.se

Marie Tigerryd, folkhälsoutvecklare
marie.tigerryd@regionkalmar.se

Catarina Sahlman, folkhälsoutvecklare
catarina.sahlman@rjl.se

Matti Leijon, folkhälsovetare
matti.leijon@regionostergotland.se

Mats Lowén, ST-läkare i socialmedicin
mats.lowen@regionostergotland.se

Nationellt programområde (NPO)

NPO levnadsvanor, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

NPO-representant för Sydöstra sjukvårdsregionen

Sofia Dahlin, Region Jönköpings län
sofia.dahlin@rjl.se

Senast uppdaterad 29 april, 2021 av anna.linders@regionostergotland.se