Hoppa till innehåll

Hälsofrämjande

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde hälsofrämjande i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar hälsofrämjande insatser och levnadsvanor.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Spelregler för regionalt programområde hälsofrämjande

Insatsområden

Implementering av nationellt vårdprogram levnadsvanor

Riktade hälsosamtal

Alkohol- och tobaksfri vid operation

Hälsan spelar roll (för invånare med LSS)

Planering och uppföljning

Handlingsplan hälsofrämjande

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Kontakt

Processtöd

Sofie Westerberg, Region Östergötland
sofie.westerberg@regionostergotland.se

Ordförande

Maria Elgstrand, Region Östergötland
maria.elgstrand@regionostergotland.se

Ledamöter

Anna Kempe, Region Jönköpings län, anna.kempe@rjl.se

Annette Frisk, Region Jönköpings län, annette.frisk@rjl.se

Lena Hedin, Region Jönköpings län, lena.hedin@rjl.se

Malin Beddesand, Region Kalmar län, malin.beddesand@regionkalmar.se

Marie Tigerryd, Region Kalmar län, marie.tigerryd@regionkalmar.se

Marita Andersson, Region Jönköpings län, marita.g.andersson@rjl.se

Sofie Westerberg, Region Östergötland, sofie.westerberg@regionostergotland.se

Representant i nationellt programområde

Sofia Dahlin, Region Jönköpings län, sofia.dahlin@rjl.se
Nationellt programområde levnadsvanor, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kunskapsråd

Regionalt programområde hälsofrämjande ingår i kunskapsråd hälsa och rehabilitering.
Kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Senast uppdaterad 30 oktober, 2023 av conny.thalin@rjl.se