Hoppa till innehåll

Mötesanteckningar hjärt- och kärlsjukdomar

Dokumentation för regional programområde hjärt- och kärlsjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Anteckningar 2023

AnteckningarBilagor
Mötesanteckningar 2023-02-07
Mötesanteckningar
Mötesanteckningar
Mötesanteckningar

Anteckningar 2022

AnteckningarBilagor
Mötesanteckningar 2022-12-08
Mötesanteckningar 2022-10-11
Administrativt möte 2022-10-12Presentation
Aktuellt US
Aktuellt Fysiologiska kliniken
Aktuellt sviktsektionen
Aktuellt VOC-sektionen
Aktuellt arytmisektionen
Aktuellt ischemisektionen
Mötesanteckningar 2022-09-07
Mötesanteckningar 2022-03-22
Mötesanteckningar 2022-01-25

Anteckningar 2021

Anteckningar 2020

Anteckningar 2019

Äldre planer och rapporter

Kontakt

Marie Gustavsson, Region Jönköpings län
marie.a.gustafsson@rjl.se   

Senast uppdaterad 24 februari, 2023 av marie.a.gustafsson@rjl.se