Hoppa till innehåll

Presentationer från ST-akademin i kardiologi 2016-2019

Kardioonkologi 2019-10-01/02

Bengt Peterzén: Mekaniska cirkulationsstöd

Elham Hedayati: Cardio-ONK

Eva Nylander: Hemodynamik

Henriette van der Wal: LVAD BTT och DT

Laila Hübbert: Hjärttransplantation

Laila Hübbert: När hjärtat sviktar av cancerbehandling

Patric Karlström: Hjärtsvikt

Zoltán Szabó: Hjärtsvikt, bakjour och ST4

Endokardit 2019-05-17

Antheia Kissoupoulous: Pacemakerendokardit

Christer Ekdahl: Klinik, diagnostik och medicinsk behandling vid infektiös endokardit

Gunnar Lindblom: Har PET CT en plats i diagnostiken?

Ulf Thilen: Endokarditprofylax och endokarditteamet

Infektiös endokardit, svenska infektionsläkarföreningens vårdprogram, maj 2016

Metaanalys endokardit FDG PET

Kranskärlssjukdom 2018-10-02/03

Ebo de Muinck: Ischemic heart diseaese – pathophysiology and pathogenesis

Ebo de Muinck: Stable Angina Pectoris

Jan-Erik Karlsson: Kranskärlssjukdom

ESC guidelines 2013

Socialstyrelsens riktlinjer

Graviditet vid hjärtsjukdom 2018-05-18

Aleksandra Trzebiatowska Krzynska: Graviditetsfysiologi, graviditet hos GUCH-patienter 

Anna-Karin Strand: Vilken information behöver anestesiologen för optimal planering, potentiella komplikationer? 

Anneli Svensson: Graviditet och arytmi

Caroline Lilliecreutz: Graviditet vid hjärtsjukdom ur gynekologiskt/obstetriskt perspektiv

Peter Wodlin: ”Allt om svikt” och graviditet utom PPCM

Arytmi inklusive device 2017-10-03/04

Anneli Svensson: Bradykardi och pacemakers – lite teoretisk bakgrund

Anneli Svensson: Ventrikulär arytmi och ICD

Martin Holmstrand: Pacemaker/ICD uppföljning

Avancerad kranskärlssjukdom och etik 2017-05-20

Hendrik Schreyer: Arytmier vid AKS

Lars Brundin: ST-T reaktion vid ARB vid misstänkt coronarinsufficiens

Kardiogenetik 2016-05-20

Christina Holmgren: Jonkanalssjukdomar

Jan Thollander: Thorakala aortaaneurysm

Lennart Bergfeldt: Varför är jonkanalssjukdomar farliga? 

Sven Lagerberg: ARVC

GUCH och hjärtsvikt 2016-10-04/05

Aortasjukdomar 2015-05-06

Senast uppdaterad 4 mars, 2021 av conny.thalin@rjl.se