Hoppa till innehåll

Genomförda bedömningar

Granskningar och bedömningar genomförda av Metodrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012-2021.

2021

Vetenskaplig evidens för användning av Rezum (varm vattenånga) för behandling av godartad prostataförstoring

Vetenskaplig evidens för användning av intagningstest med kardiotokografi (CTG) vid lågriskförlossningar

Robot-assisterad bäcken- och njurkirurgi – utvärdering av medicinska resultat, ergonomi, etik och kostnadseffektivitet

Medicinteknisk rapport. Egenmonitorering av hjärtrytm med Coala Heart Monitor®

2020

Vetenskaplig evidens för bilddiagnostik med magnetresonansteknik och riktade fusionsbiopsier vid misstänkt prostatacancer

Fettsugning som behandling vid lipödem

2019

Embolisering av prostataartären som behandling vid prostatahyperplasi

2018

Miradry

Granulocyttransfusioner

Green Light Laser Prostata

MRSA graviditet

IORT

2017

Vetenskaplig evidens för behandling av abdominell rektusmuskeldiastas (ARD)

Ablation av levertumörer

2016

Vetenskaplig evidens för införande och användning av datoriserat beslutsstöd inom bilddiagnostik

Vetenskaplig evidens för användning av vårdhundar

Autolog stamcellstransplantation (AST) vid aggressiv multipel skleros (MS)

Bröstcancerkirurgi: undersökning av portvaktskörtel med superparamagnetisk järnoxid i stället för radioaktivt teknetium

2015

Vetenskaplig evidens för användning av radiofrekvensbehandling av Barretts esofagus med dysplasi eller icke invasiv cancer

Vetenskaplig evidens för användning av närinfraröd fluorescens visualisering (NIRF/FireFly) vid robotassisterad kirurgi

Utvärdering av robotassisterad laparoskopisk kirurgi – hälsoekonomiska och etiska aspekter

Intraoperativ MR

Myelombehandling

2014

Tillförsel av levodopa till tunntarmen vid avancerad Parkinsons sjukdom

Intraoperativ strålbehandlig med Intrabeam vid primär operation för bröstcancer

Souvenaid, kosttillstott vid tidig Alzheimers sjukdom (sökning i databaser för vetenskaplig evidens)

Denervering av sympatiska neuron i njurartärerna vid terapiresistent högt blodtryck (sökning i databaser för vetenskaplig evidens)

2013

Intraoperativ strålbehandling med Intrabeam vid bröstcancerkirurgi

Diskproteskirurgi i ländryggen (sökning i databaser för vetenskaplig evidens)

Transarteriell kemoembolisering (TACE) vid behandling av primär levercancer (HCC)

2012

Robotkirurgi

Intraoperativ strålbehandling vid bröstkirurgi

FemtosekundLaser vid katarakt

Endoskopisk ultraljudsledd biopsi

Endoskopisk lungvolyumreduk med endobronkial behandling för patienter med svår emfysemsjukdom

Kontakt

Elvar Theodorsson, Region Östergötland
gudjon.elvar.theodorsson@liu.se

Senast uppdaterad 2 juni, 2022 av conny.thalin@rjl.se