Hoppa till innehåll

Artrosskola

Om programmet

Programmet innehåller information och tips för att stödja patienten att hantera sina besvär.

Programmet innehåller följande utbildningsavsnitt:

 • Vad är artros?
 • Behandling
 • Fysisk aktivitet
 • Artros kan påverka vardagen, lev aktivt ändå
 • Avslutande råd

Utöver utbildningsavsnitten finns också övningar för höft, knä och hand. Det finns 37 övningar för höft och knä samt 12 övningar för hand som presenteras med instruktioner i både film och text. Behandlaren väljer vilka övningar som ska vara synliga för patienten.

Behandlaren har också möjlighet att aktivera en träningsdagbok där patienten kan fylla i hur det gått med övningarna under den gångna veckan.

Programmet följer Socialstyrelsens riktlinjer gällande behandling vid artros.

Programmet riktar sig till

Patienter som har en artrosdiagnos.

Behandlare är leg. fysioterapeut eller leg. arbetsterapeut.

Nyttor/vinster

Patienter med artros är en väldigt bred grupp med väldigt olika behov och förutsättningar. Det har identifierats behov av att även bredda sjukvårdens utbud av hjälp till artrospatienter. Därför utvecklades den digitala artrosskolan och fungerar nu som ett verktyg för att kunna nå fler patienter.

För patienten:

 • Grundbehandlingen vid artros blir tillgänglig för patienten vart den än befinner sig.
 • Ger en valmöjlighet till att patienten själv får besluta vilket behandlingssätt som passar bäst.
 • Skapar en mer nära vård och gör informationen tillgänglig för fler patienter.

För vården:

 • Ytterligare ett verktyg att använda för att personcentrera behandlingen.

Används av:

 • Region Kalmar län
 • Region Jönköpings län
 • Region Östergötland
 • Region Blekinge
 • Region Dalarna
 • Region Gävleborg
 • Region Halland
 • Region Kronoberg
 • Region Norrbotten
 • Region Skåne
 • Region Stockholm
 • Region Sörmland
 • Region Värmland
 • Region Västernorrland
 • Region Västmanland
 • Region Örebro län
 • Västra Götalandsregionen

Artrosskolan är utvecklad i samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppstart: 2019

Utgivare: Region Kalmar län

Ägare: Stefan Bragsjö, basenhetschef Samrehab Region Kalmar län samt representant för sydöstra sjukvårdsregionen i NPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Innehållsförvaltare: Anders Sandström, verksamhetsutvecklare, Samrehab

Kontaktpersoner:

 • Region Jönköpings län: Kristin Gustafsson, specialistsjukgymnast i ortopedi, Med dr, Rehabiliteringscentrum Område 5
 • Region Kalmar län: Anders Sandström, verksamhetsutvecklare, Samrehab
 • Region Östergötland: Agnes Carinder, leg. fysioterapeut, Rörelse och Hälsa

Designer: Anna Norrenge, designstudion

Senast uppdaterad 18 juni, 2024 av anna.norrenge@regionkalmar.se