Hoppa till innehåll

Min vårdplan cancer

Om Min vårdplan cancer

Enligt den nationella cancerstrategin från 2009 ska alla patienter med cancer ha en skriftlig, individuell vårdplan. Min vårdplan togs fram av Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan tillsammans med patienter och har funnits i cancervården sedan 2013. Sedan 2020 har RCC påbörjat ett arbete att ta fram nationella versioner av Min vårdplan som tillgängliggörs digitalt via Stöd och behandling och i pappersformat.

Alla patienter med cancer bör ha en skriftlig Min vårdplan som individanpassas utifrån patientens behov. Den ska tas fram för och med patienten.

Min vårdplan ska innehålla

 • Kontaktuppgifter till läkare, kontaktsjuksköterska, kurator och andra viktiga stödfunktioner
 • Tider för undersökningar och behandlingar
 • Råd och åtgärder under utredning, behandling och rehabilitering
 • Information om sjukdomen
 • Patientens rehabiliteringsplan
 • Beskrivning av vad patienten kan göra själv
 • Information om praktiska frågor och om patientens rättigheter

Efter avslutad behandling:

 • Information om uppföljning och om vad som är viktigt att tänka på
 • Sammanfattning av den vård som patienten har varit med om

Läs mer om Min vårdplan cancer på cancercentrum.se

Programmet riktar sig till

Patienter med cancerdiagnos

Nyttor/vinster

Tydlig information och stöd till patient och närstående.

Gör patient och närstående delaktiga i vården samt att ökar deras trygghet.

 • Patienten har tillgång till Min vårdplan via smartphone, läsplatta eller dator.
 • Patienten kan skicka meddelanden till sin kontaktsjuksköterska.
 • Patienten kan läsa fördjupad information via länkar.
 • Patienten kan besvara formulär.
 • Patienten kan se instruerande filmer, t.ex. om rehabiliteringsövningar.
 • Personalen kan uppdatera patientens Min vårdplan på distans.
 • Personalen kan enkelt individanpassa patientens Min vårdplan.
 • Min vårdplan kan följa patienten genom vårdprocessen, även mellan olika vårdgivare.

Diagnoser där Min vårdplan har implementerats

 • Bröstcancer
 • Lungcancer
 • Peniscancer
 • Prostatacancer
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Tumörer i centrala nervsystemet
 • Urinblåsecancer
 • Äggstockscancer

Används av

 • Region Kalmar län
 • Region Jönköpings län
 • Region Östergötland

Uppstart: 2021

Utgivare: Regionala cancercentrum i samverkan (RCC)

Ägare: Regionala cancercentrum i samverkan (RCC)

Kontaktperson/införandestödjare: Jessica Eriksson (RKL), Johanna Edoff Lindell (RÖ), Mimmi Bjöersdorff (RJL)

Designer: Veronica Berglund, RCC

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se