Hoppa till innehåll

Lär dig om hörsel och kommunikation

Om programmet

Legitimerad Audionom och hörselpedagog. Psykolog och kurator med audiologisk kompetens kan också använda programmet.

Programmet riktar sig till

Vuxna personer med hörselnedsättning som upplever kommunikationssvårigheter i vardagen.

Nyttor/vinster

Personer som genomgår behandlingsprogrammet förväntas få en ökad kunskap kring och bättre förståelse för sin hörselnedsättning. De förväntas också få en ökad möjlighet till förbättrad kommunikation i vardagen, vilket kan leda till minskad aktivitet- och delaktighetsbegränsning och på sikt en förbättrad livskvalitet.


Används av

  • Region Östergötland
  • Region Skåne

Uppstart:

Utgivare: Region Östergötland

Ägare: Louise Werther och Marie Öberg.

Innehållsförvaltare: Louise Werther och Marie Öberg.

Kontaktperson: Louise Werther och Marie Öberg.

Designer: Produktionskontoret i Region Skåne under uppbyggnaden av programmet

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se