Hoppa till innehåll

Aktuellt

Publicerad 2023-06-19

Digital workshop om validering av data i nationella kvalitetsregister

Registercentrum Sydost och Registercentrum Syd anordnar en digital workshop kring validering av data i nationella kvalitetsregister.

Tid och plats

Workshopen erbjuds digitalt vid två tillfällen:

  • 26 september klockan 14.30–16.30
  • 12 oktober klockan 14.30–16.30

Länk till mötet skickas ut efter anmälan.

Program

På programmet finns bland annat följande:

  • Juridiska frågor vid validering – Jurist
  • Att mäta kvalitet på data i kvalitetsregister, från urval till process – Mikael Åström, chef vid RC Syd med många års erfarenhet av validering

Varje programpunkt har samma upplägg med en kort introduktion, samtal i grupper och sedan en gemensam diskussion på slutet.

Anmälan

Deltagarantalet är begränsat till 1 deltagare per kvalitetsregister och max 40 deltagare per tillfälle. Anmälan till det tillfälle som passar dig bäst görs till:
kerstin.ramfelt@rjl.se

Sista anmälningsdag är den 11 september.

Välkommen!

 

Publicerad 2022-12-12

Ny vägledning om samkörning och utvidgning av kvalitetsregister

Det finns en ökad efterfrågan på kunskap av juridiken kring samkörning och utvidgning av kvalitetsregister och samkörning med andra register. Därför har nationella stödfunktionen för kvalitetsregister på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) tagit fram en vägledning inom området. Vägledningen innehåller ett metodstöd för utvidgning av kvalitetsregister, till exempel sammanslagning av kvalitetsregister. Dessutom finns här en orientering för samkörning av kvalitetsregister med andra slag av register.

Läs hela vägledningen på kvalitetsregister.se

 

Publicerad 2022-09-05

Goda exempel på hur kvalitetsregister används i förbättringsarbetet

Nu kan du ta del av filmer med exempel på hur kvalitetsregister används i förbättringsarbetet. Filmerna ligger i RCSO:s verktygslåda, i bubblan Förbättringar i vården, Goda exempel och inspiration.

Verktygslåda RCSO

Kontakt: Kerstin Ramfelt, utvecklingsledare, 073-026 64 81, kerstin.ramfelt@rjl.se

 

Publicerad 2022-05-18

Kvalitetsregister ligger i tiden för ökad kunskapstillförsel

I rapporten ”Nationella kvalitetsregister – en möjlig kunskapskälla för socialtjänsten” framgår att flera nationella kvalitetsregister innehåller information som kan bidra till ökad kunskap om grupper och verksamhetsområden i socialtjänsten respektive den kommunala hälso- och sjukvården. Tre av dessa finns hos RCSO. Ta gärna del av denna positiva utveckling för dessa register via rapporten på SKR:s webbbplats: Kvalitetsregister i kommunerna | SKR

 

Publicerad 2022-04-29

Ny användarmanual för metadataverktyget RUT

Register Utiliser Tool, RUT, är ett verktyg för att söka, utvärdera och analysera innehållet i svenska register och biobanksprovsamlingar på variabelnivå. För att underlätta användningen av metadataverktyget har Vetenskapsrådet nu tagit fram en ny version av användarmanualen.

Läs mer på registerforskning.se

Publicerad: 2022-04-22

Vilka bestämmelser gäller för forskning och kvalitetsregister?

Överklagandenämnden kommer under 2022 prioritera informationsinsatser om känsliga personuppgifter, bland annat gällande registerforskning.

Här nedan kan du anmäla dig till seminarietillfällen i maj om tillsyn över etikprövningslagen.

Tillsyn över etikprövningslagen (invajo.com)

Senast uppdaterad 19 juni, 2023 av annica.ohlsson@regionkalmar.se