Hoppa till innehåll

Aktuellt

Mindre fetma hos 3- och 4-åringar efter pandemin – ny artikel baserad på BHVQ-data

Publicerad: 2024-04-02

En artikel har nyligen publicerats i den prestigefulla tidskriften Jama Pediatrics. Studien visar att förekomsten av övervikt och fetma i gruppen 3- och 4-åringar i Sverige har minskat efter pandemin. Uppgången under pandemin ser ut att ha varit tillfällig.

Artikeln är baserad på data från tre av de regioner som finns med i BHVQ. Registerhållaren Anna Fäldt berättar: Det är positivt att data från registret används för forskning och artikeln visar på den potential som registrets data har. 

Läs hela studien: Childhood Overweight and Obesity During and After the COVID-19 Pandemic

Digital workshop om validering av data i nationella kvalitetsregister

Publicerad 2023-06-19, redigerad 2024-04-02

Registercentrum Sydost och Registercentrum Syd anordnade en digital workshop kring validering av data i nationella kvalitetsregister hösten 2023.

På programmet fanns bland annat följande:

  • Juridiska frågor vid validering – Jurist
  • Att mäta kvalitet på data i kvalitetsregister, från urval till process – Mikael Åström, chef vid RC Syd med många års erfarenhet av validering

tillfälle. Anmälan till det tillfälle som passar dig bäst görs till:
kerstin.ramfelt@rjl.se

Ny vägledning om samkörning och utvidgning av kvalitetsregister

Publicerad 2022-12-12

Det finns en ökad efterfrågan på kunskap av juridiken kring samkörning och utvidgning av kvalitetsregister och samkörning med andra register. Därför har nationella stödfunktionen för kvalitetsregister på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) tagit fram en vägledning inom området. Vägledningen innehåller ett metodstöd för utvidgning av kvalitetsregister, till exempel sammanslagning av kvalitetsregister. Dessutom finns här en orientering för samkörning av kvalitetsregister med andra slag av register.

Läs hela vägledningen på kvalitetsregister.se

Goda exempel på hur kvalitetsregister används i förbättringsarbetet

Publicerad 2022-09-05

Nu kan du ta del av filmer med exempel på hur kvalitetsregister används i förbättringsarbetet. Filmerna ligger i RCSO:s verktygslåda, i bubblan Förbättringar i vården, Goda exempel och inspiration.

Verktygslåda RCSO

Kontakt: Kerstin Ramfelt, utvecklingsledare, 073-026 64 81, kerstin.ramfelt@rjl.se

Kvalitetsregister ligger i tiden för ökad kunskapstillförsel

Publicerad 2022-05-18

I rapporten ”Nationella kvalitetsregister – en möjlig kunskapskälla för socialtjänsten” framgår att flera nationella kvalitetsregister innehåller information som kan bidra till ökad kunskap om grupper och verksamhetsområden i socialtjänsten respektive den kommunala hälso- och sjukvården. Tre av dessa finns hos RCSO. Ta gärna del av denna positiva utveckling för dessa register via rapporten på SKR:s webbbplats: Kvalitetsregister i kommunerna | SKR

Ny användarmanual för metadataverktyget RUT

Publicerad 2022-04-29

Register Utiliser Tool, RUT, är ett verktyg för att söka, utvärdera och analysera innehållet i svenska register och biobanksprovsamlingar på variabelnivå. För att underlätta användningen av metadataverktyget har Vetenskapsrådet nu tagit fram en ny version av användarmanualen.

Läs mer på registerforskning.se

Vilka bestämmelser gäller för forskning och kvalitetsregister?

Publicerad: 2022-04-22

Överklagandenämnden kommer under 2022 prioritera informationsinsatser om känsliga personuppgifter, bland annat gällande registerforskning.

Här nedan kan du anmäla dig till seminarietillfällen i maj om tillsyn över etikprövningslagen.

Tillsyn över etikprövningslagen (invajo.com)

Senast uppdaterad 2 april, 2024 av annica.ohlsson@regionkalmar.se