Hoppa till innehåll

Livsbalansen – stress och återhämtning

Om programmet

Livsbalansen – stress och återhämtning är ett internetbaserat behandlingsprogram som utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT). Målet är att hjälpa personer att hantera stress och öka balansen i tillvaron genom att

 • lära sig om stress
 • utforska sina beteendemönster och värderingar
 • träna på tillämpad avslappning
 • träna på återhämtning.

Som komplement till de åtta grundmodulerna finns även valbara moduler som kan läggas till efter behov. De valbara modulerna fokuserar på

 • hållbart arbetsliv
 • oroshantering
 • gränssättning
 • perfektionism
 • uppskjutande
 • sömnbesvär.

Programmet i version 1.0 har utvärderats i RCT-studier, en observationsstudie och genom kvalitativa studier av patientupplevelser.

Programmet riktar sig till

Personer över 18 år som beskriver en förhöjd stressnivå, uppvisar stressbeteenden och har en brist på återhämtning. Behandlingsprogrammet kan användas då personen uppfyller kriterier för måttliga stressproblem såsom anpassningssyndrom, reaktion på svår stress eller vid utmattningssyndrom i postakut fas.  Behandlingsprogrammet är utformat för att användas inom företagshälsovård och primärvård. Det är inte utformat för akuta stressreaktioner som orsakats av hög social belastning, kris eller trauma.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning samt utbildning i internetbehandling som metod.

Nyttor/vinster

För patienten:

 • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård
 • Ökad flexibilitet, både geografiskt och tidsmässigt

För verksamheten:

 • Möjlighet till kompetenshöjning hos medarbetare
 • Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt

Används av

 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Östergötland

Uppstart: 2020

Utgivare: Region Östergötland

Ägare: Robert Persson Asplund, leg. psykolog, Linköpings universitet

Innehållsförvaltare: Eva Majlöv, leg. psykolog, IKBT-teamet Region Östergötland

Kontaktpersoner:

 • Region Jönköpings län: Kerstin Engkvist, systemförvaltare, e-hälsoutvecklare
 • Region Kalmar län: Suzanne Petersson leg. psykolog, leg. psykoterapeut, IKBT-teamet Region Kalmar län
 • Region Östergötland: Eva Majlöv, leg. psykolog, iKBT-teamet Region Östergötland

Designer: Anna Norrenge, designstudion

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se