Hoppa till innehåll

Komigång online

Om programmet

KomIgång online är ett stödprogram som erbjuds vårdnadshavare och anhöriga till barn med kommunikationssvårigheter som bygger på kursen AKKtiv KomIgång. AKK står för alternativ och kompletterande kommunikation.

Programmet är gjort så att vårdnadshavare ska kunna använda det på ett självständigt sätt, när de vill och i egen takt.

Programmet riktar sig till

Komigång online riktar sig till vårdnadshavare till barn i åldern 0–6 år, men kan även vara värdefullt för vårdnadshavare till äldre barn.

Behandlare i programmet är logopeder.

Nyttor/vinster

För patienten

  • I programmet kan vårdnadshavare till barn som står i kö för utredning eller behandling, tillägna sig den allmänna kunskapen i kursen AKKtiv KomIgång i sin egen takt, när det passar dem.

För verksamheten

  • Efter genomgången utbildning online erbjuds ordinarie kurs i AKKtiv KomIgång. Webbutbildningen gör att man lättare tillgodogör sig den fysiska utbildningen.Den fysiska utbildningen är mer anpassad efter det egna barnets kommunikation och behov.

Används av

  • Region Jönköping län
  • Region Kalmar län

Uppstart: 2022

Utgivare: Västra Götalandsregionen

Ägare: Josefin Hansson, Västra Götalandsregionen

Innehållsförvaltare: Josefin Hansson, Västra Götalandsregionen

Kontaktperson:

Region Jönköpings län: Anna-Maria Norén, verksamhetsutvecklare habiliteringscentrum

Region Kalmar län: Anna Jonsson, logoped habiliteringen

Designer: Västra götalandsregionen

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se