Hoppa till innehåll

Endometriosskola

Om programmet

Skolan är uppdelad i olika avsnitt och patienten kan välja att gå igenom de avsnitt som känns relevanta, beroende på symtom. Patienten har tillgång till endometriosskolan under sex veckor och kan då läsa information och göra övningar.

Programmet innehåller följande utbildningsavsnitt:

  • Introduktion till endometriosskolan (om endometrios, symtom, behandling)
  • Lär känna din kropp
  • Få din vardag att fungera
  • Kostens betydelse
  • Sex och samliv

I endometriosskolan får patienten också möjlighet att fylla i smärtdagbok och blödningsschema.

Programmet riktar sig till

Kvinnor med nydiagnostiserad endometrios eller om det finns misstanke om diagnos.

Uppfyller behov

Många patienter med endometrios har haft symtom länge och trots upprepade kontakter inom vården känt att de inte blivit lyssnade på. Att erbjuda endometriosskola är ett sätt att bekräfta deras besvär och förbättra omhändertagandet.  Dessutom säkerställs att de får tillgång till korrekt information om sin sjukdom istället för att googla eller leta efter information på sociala medier vilket blivit allt vanligare hos den unga målgruppen.

Nyttor/vinster

Patienterna känner sig bekräftade och lyssnade på.

De får tillgång till korrekt medicinsk information och har möjlighet att ta direktkontakt med kurator via telefonnummer som finns i programmet.

Evidens och uppföljning

Hanna Grundström på Linköpings universitet håller i en studie där de ska utforma endometriosskola med självhjälpskapitel. De har frågat om de kan låna delar av Region Kalmar läns endometriosskola.


Används av

  • Region Kalmar län

Uppstart: 2019

Utgivare: Region Kalmar län

Ägare: Mantre Öjersjö, överläkare Kvinnokliniken Länssjukhuset i Kalmar

Innehållsförvaltare: Mantre Öjersjö, överläkare, Kvinnokliniken Länssjukhuset i Kalmar

Kontaktperson: Jeanette Johansson, sjuksköterska, Gynavdelning 5 Kalmar

Designer: Anna Norrenge, designstudion

Senast uppdaterad 28 mars, 2022 av anna.norrenge@regionkalmar.se