Hoppa till innehåll

Hjärtskolan för dig med kranskärlssjukdom

Om programmet

Syftet med stödprogrammet är att ge personer med kranskärlssjukdom en ökad kunskap om hjärtsjukdomen, dess riskfaktorer, hälsosamma levnadsvanor, känslomässiga reaktioner och de vanligaste läkemedlen. Stödprogrammet rekommenderas som komplement eller alternativ till den sjukhusbaserade hjärtskolan.

Programmet innehåller:

 • Om kranskärlssjukdom
 • Riskfaktorer
 • Återbesök på hjärtmottagningen
 • Läkemedel
 • Fysisk aktivitet och träning
 • Matvanor
 • Tobak
 • Alkohol
 • Känslomässiga reaktioner
 • Hjärt- lungföreningen
 • Utvärdering

Programmet riktar sig till

Invånare med kranskärlssjukdom. Behandlare i programmet är hjärtsjuksköterska på hjärtmottagningen, spec. vården.

Uppfyller behov

Den fysiska hjärtskolan är utformad som tre tvåtimmars utbildningar. Idag exkluderas vissa patienter om de inte har möjlighet att medverka just den avsatta tiden, på grund av till exempel arbete, men även språket kan vara ett hinder.

Nyttor/vinster

Ett digitalt alternativ skulle kunna nå ut till fler om patienterna har möjlighet att använda det på tid som passar dem och även kunna få hjälp av anhörig som kan tolka innehållet i utbildningen.

Evidens och uppföljning


Används av

 • Region Kalmar län
 • Region Jönköpings län
 • Region Östergötland

Uppstart: 2021

Utgivare: Västra Götalandsregionen

Ägare: Maria Bäck, leg. fysioterapeut och docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innehållsförvaltare:

Region Jönköpings län: Emma Hag, sjuksköterska Hjärtmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping och Helena Sköldbäck, sjukgymnast Rehabcentrum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Kontaktpersoner:

 • Region Jönköpings län: Emma Hag, sjuksköterska Hjärtmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping och Helena Sköldbäck, sjukgymnast Rehabcentrum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Region Kalmar län: Malin Johansson Östbring, apotekare, Läkemedelssektionen
 • Region Östergötland

Designer: Annika Johnsson, Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad 11 mars, 2022 av josefine.laago@rjl.se