Hoppa till innehåll

Hjärtskolan för dig med kranskärlssjukdom

Om programmet

Syftet med stödprogrammet är att ge personer med kranskärlssjukdom en ökad kunskap om hjärtsjukdomen, dess riskfaktorer, hälsosamma levnadsvanor, känslomässiga reaktioner och de vanligaste läkemedlen. Stödprogrammet rekommenderas som komplement eller alternativ till den sjukhusbaserade hjärtskolan.

Programmet innehåller:

 • Om kranskärlssjukdom
 • Riskfaktorer
 • Återbesök på hjärtmottagningen
 • Läkemedel
 • Fysisk aktivitet och träning
 • Matvanor
 • Tobak
 • Alkohol
 • Känslomässiga reaktioner
 • Hjärt- lungföreningen
 • Utvärdering

Programmet riktar sig till

Invånare med kranskärlssjukdom. Behandlare i programmet är hjärtsjuksköterska på hjärtmottagningen, spec. vården.

Nyttor/vinster

Ett digitalt alternativ skulle kunna nå ut till fler om patienterna har möjlighet att använda det på tid som passar dem och även kunna få hjälp av anhörig som kan tolka innehållet i utbildningen.


Används av

 • Region Kalmar län
 • Region Jönköpings län
 • Region Östergötland

Uppstart: 2021

Utgivare: Västra Götalandsregionen

Ägare: Maria Bäck, leg. fysioterapeut och docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innehållsförvaltare:

Region Jönköpings län: Emma Hag, sjuksköterska Hjärtmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping och Helena Sköldbäck, sjukgymnast Rehabcentrum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Kontaktpersoner:

 • Region Jönköpings län: Emma Hag, sjuksköterska Hjärtmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping och Helena Sköldbäck, sjukgymnast Rehabcentrum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 • Region Kalmar län: Malin Johansson Östbring, apotekare, Läkemedelssektionen
 • Region Östergötland

Designer: Annika Johnsson, Västra Götalandsregionen

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se