Hoppa till innehåll

Axelhjälpen – mindre smärta med rätt träning

Om programmet

Smärta i axlar/skuldra är efter ländryggsmärta den vanligaste åkomman bland rörelse och stöd besvär som patienter söker vård för.

Det är vanligt att denna smärta ger aktivitetsbegränsningar i vardagen, störd sömn och i vissa fall sjukskrivning, försämrad livskvalitet och i försämrad psykisk hälsa. Majoriteten av alla som söker vård för smärta i axel/skuldra i primärvård ingår i aktuell målgrupp. Programmet innehåller patientutbildning och evidensbaserad träning.

Axelhjälpen ges av fysioterapeuter i primärvården.

Randomiserad klinisk studie för träning för axelsmärta pågår.

Programmet riktar sig till

Patienter med smärta i axlar/skuldra med behov av specifikt riktad behandling tidigt i vårdkedjan.

Nyttor/vinster

För patient:

  • undvika långvariga smärttillstånd
  • minskat antal fysiska besök hos fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare
  • minska andelen som behöver kirurgi

För verksamhet:

  • kortare vårdtider
  • ökad tillgänglighet
  • ökad kompetens inom axelrehabilitering
  • minskat behov av specialistvård

Används av

  • Region Östergötland

Uppstart: Våren 2023

Utgivare: Region Östergötland

Ägare: Teresa Holmgren, verksamhetschef Rehab väst, Region Östergötland

Innehållsförvaltare: Anna Petersson, Ortopediska kliniken US/Region Östergötland

Kontaktperson: Teresa Holmgren, verksamhetschef Rehab väst, Region Östergötland

Utvecklad av: Anna Petersson fysioterapeut , Jenny Nordqvist fysioterapeut, Teresa Holmgren fysioterapeut

Designer: Josefine Laago och Joakim Ekberg, designstudion

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se