Hoppa till innehåll

ADHD-hjälpen

Om programmet

ADHD-hjälpen är ett behandlingsprogram med individuellt behandlarstöd som bygger på KBT. Interventionerna i programmet rör både patientens miljö och beteenden, där målet är att hjälpa personen fungera bättre i vardagen. Behandlingsprogrammet innehåller information om vad ADHD är, verktyg för svårigheter som rör att upprätthålla rutiner, att planera sin tid, att hålla ordning på saker, stresskänslor och att hålla fokus.

Programmet riktar sig till

Yrkesverksamma personer över 18 år med mild till måttlig ADHD.

En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig behandlingen är att personen har möjlighet att avsätta tid för att regelbundet arbeta med behandlingsprogrammet och kommunicera med sin behandlare. Andra förutsättningar är att personen kan ta till sig information i textform och har tillgång till teknisk utrustning.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning samt utbildning i internetbehandling som metod och i ADHD-hjälpen. Behandlingsprogrammet är utformat för att användas inom både primärvård och psykiatri.

Uppfyller behov

ADHD-hjälpen bidrar till att kvalitetssäkra och öka utbudet av psykologisk behandling riktad till personer med ADHD. Personer med god motivation till behandling och god förmåga till att självständigt arbeta med skriftligt material får möjlighet till mer flexibel vård med färre fysiska besök.

Nyttor/vinster

För patienten:

  • Ökad flexibilitet både geografiskt och tidsmässigt
  • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård

För verksamheten:

  • Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt, både i tid och rum
  • Möjlighet till kompetenshöjning hos medarbetare

Evidens och uppföljning

ADHD-hjälpen har använts i reguljär vård sedan 2021 i två regioner inom psykiatrin. Behandlingen har hittills utvärderats i en studentuppsats inom ramen för specialistutbildningen för psykologer. Resultatet indikerar att ADHD-hjälpen upplevs som en positiv insats av patienter.


Används av

  • Region Östergötland

Uppstart:

Utgivare: Psykologpartners

Ägare:

Innehållsförvaltare:

Kontaktperson:

Designer:

Senast uppdaterad 9 mars, 2022 av johanna.persson.hoppe@regionostergotland.se