Hoppa till innehåll

ADHD-hjälpen

Om programmet

ADHD-hjälpen är ett internetbaserat behandlingsprogram som utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT). Innehållet i programmet rör både patientens miljö och beteenden, där målet är att hjälpa personen att fungera bättre i vardagen. Behandlingsprogrammets sju valbara moduler innehåller information om vad ADHD är och introducerar verktyg för att

 • upprätthålla rutiner
 • planera sin tid
 • hålla ordning på saker
 • hantera stress
 • bibehålla fokus.

Behandlingen har utvärderats i en studentuppsats inom ramen för specialistutbildningen för psykologer. Resultatet indikerar att patienter upplever ADHD-hjälpen som en positiv insats.

Programmet riktar sig till

Personer över 18 år med mild till måttlig ADHD. Behandlingsprogrammet är utformat för att användas inom både primärvård och psykiatri.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning samt utbildning i internetbehandling som metod.

Nyttor/vinster

För patienten:

 • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård
 • Ökad flexibilitet både geografiskt och tidsmässigt

För verksamheten:

 • Möjlighet till kompetenshöjning hos medarbetare
 • Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt

Används av

 • Region Jönköpings län
 • Region Östergötland

Uppstart: 2021

Utgivare: Psykologpartners

Ägare: Psykologpartners

Innehållsförvaltare: Psykologpartners

Kontaktpersoner:

 • Region Jönköpings län: Kerstin Engkvist, systemförvaltare, e-hälsoutvecklare
 • Region Östergötland: Hanna Tarkian Tillgren, leg. psykolog, IKBT-teamet Region Östergötland

Designer: Psykologpartners

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se