Hoppa till innehåll

Ångesthjälpen ung

Om programmet

Ångesthjälpen ung är ett transdiagnostiskt behandlingsprogram för ångestproblematik hos ungdomar baserat på Acceptance and Commitment therapy (ACT). Programmet innehåller information om vad ångest är, verktyg för att analysera beteendemönster kopplade till ångest, en kartläggning av värderingar, träning i medvetennärvaro, träning i alternativa sätt att möta ångest i form av exponering och acceptansstrategier samt träning i strategier för att bryta grubblande.

Programmet riktar sig till

Personer som är mellan 13-19 år som uppfyller kriterier för mild till måttlig social ångest, paniksyndrom och generaliserat ångestsyndrom.

En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig behandlingen är att personen har möjlighet att avsätta tid för att regelbundet arbeta med behandlingsprogrammet och kommunicera med sin behandlare. Andra förutsättningar är att personen kan ta till sig information i textform och har tillgång till teknisk utrustning.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning samt utbildning i internetbehandling som metod och i Ångesthjälpen Ung. Behandlingsprogrammet är utformat för att användas inom både primärvård och psykiatri.

Uppfyller behov

Ungdomar med god motivation till behandling och god förmåga till att självständigt arbeta med skriftligt material får möjlighet till mer flexibel vård med färre fysiska besök.

Nyttor/vinster

För patienten:

  • Ökad flexibilitet både geografiskt och tidsmässigt
  • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård

För verksamheten:

  • Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt, både i tid och rum
  • Möjlighet till kompetenshöjning hos medarbetare

Evidens och uppföljning

En RCT, en annan kvantitativ studie, en kvalitativ studie av behandlarupplevelse och en rapport. Programmet har använts i reguljär vård sedan 2017 i över tio regioner både inom primärvård och psykiatri. Resultaten indikerar att Ångesthjälpen Ung är en behandling som är jämförbar med sedvanlig KBT-behandling för ångestproblematik hos unga.

Används av

  • Region Jönköpings län
  • Region Kalmar län
  • Region Östergötland

Uppstart:

Utgivare: Psykologpartners

Ägare:

Innehållsförvaltare:

Kontaktperson:

Designer:

Senast uppdaterad 9 mars, 2022 av johanna.persson.hoppe@regionostergotland.se