Hoppa till innehåll

Ångesthjälpen ung

Om programmet

Ångesthjälpen ung är ett internetbaserat behandlingsprogram som bygger på Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Programmet är transdiagnostiskt vilket innebär att det är anpassat för många olika typer av ångestrelaterade besvär. Målet är att lära sig hantera ångest och öka mängden meningsfulla aktiviteter. Programmets åtta moduler innehåller

 • information om vad ångest är
 • verktyg för att analysera beteendemönster kopplade till ångest
 • en kartläggning av värderingar
 • träning i medveten närvaro
 • träning i alternativa sätt att möta ångest (exponering)
 • acceptansstrategier
 • strategier för att bryta grubblande.

En RCT, en annan kvantitativ studie, en kvalitativ studie av behandlarupplevelse och en rapport. Programmet har använts inom vården sedan 2017 i över tio regioner både inom primärvård och psykiatri. Resultaten indikerar att Ångesthjälpen Ung är en behandling som är jämförbar med sedvanlig KBT-behandling för ångestproblematik hos unga.

Programmet riktar sig till

Personer som är mellan 13-19 år som uppfyller kriterier för mild till måttlig social ångest, paniksyndrom och generaliserat ångestsyndrom. Behandlingsprogrammet är utformat för att användas inom både primärvård och psykiatri.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning samt utbildning i internetbehandling som metod.

Nyttor/vinster

För patienten:

 • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård
 • Ökad flexibilitet, både geografiskt och tidsmässigt

För verksamheten:

 • Möjlighet till kompetenshöjning hos medarbetare
 • Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt

Används av

 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Östergötland

Uppstart: 2019

Utgivare: Psykologpartners

Ägare: Psykologpartners

Innehållsförvaltare: Psykologpartners

Kontaktpersoner:

 • Region Jönköpings län: Kerstin Engkvist, systemförvaltare, e-hälsoutvecklare
 • Region Kalmar län: Matilda Holmström, leg. psykolog, IKBT-teamet Region Kalmar län
 • Region Östergötland: Johanna Persson Höppe, leg. psykolog, IKBT-teamet Region Östergötland

Designer: Psykologpartners

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se