Hoppa till innehåll

Tobakshjälpen

Om programmet

Tobakshjälpen är för tobaksbrukare som varaktigt vill sluta med tobak. Tobakshjälpen är uppbyggd utifrån den modell som används i Sverige idag för individuell tobaksavvänjning och som utgår från Kvalificerat rådgivande samtal. Uppföljning är en viktig del vid tobaksavvänjning och ingår i programmet som en naturlig del.

Programmet innehåller:

 • Om behandlingen
 • Bra att veta
 • Tandhälsa och nikotin
 • Steg 1 Förberedelser – för en bra grund
 • Graviditet och tobak
 • Operation och tobak
 • Ung och tobak
 • Cancer och tobak
 • Diabetes och nikotin
 • Lungsjukdom och nikotin
 • Inflammatorisk tarmsjukdom och nikotin
 • Hjärta och nikotin
 • Steg 2 Stoppfasen – var nyfiken och aktiv
 • Steg 3 Håll i i och håll ut – bygg vidare på säkerheten
 • Bakslag och återfall
 • Steg 4 Uppföljning – en framtid fri från nikotin och tobak
 • Steg 5 Återkoppling och uppföljning – 3 månader
 • Steg 6 Återkoppling och uppföljning – 6 månader
 • Steg 7 Återkoppling och uppföljning –12 månader
 • Avslutningsfrågor om Tobakshjälpen

Tobakshjälpen motsvarar kvalificerat rådgivande samtal.

Programmet riktar sig till

Tobaksbrukare som har förmåga att vara följsamma till skriftliga instruktioner, har förmåga till självständigt strukturerat arbete, datorvana, exempelvis småbarnsföräldrar eller med arbeten som inte medger frånvaro på dagtid och nattarbete.

Behandlaren ska vara diplomerad tobaksavvänjare och ha ämneskunskap samt genomgått utbildning i programmet.

Nyttor/vinster

För patienter:

 • Jämlik rehabilitering. Vi behöver prova nya sätt att stödja patienterna att bli så självständiga som möjligt för att i framtiden räcka till
 • Öka invånarnas möjlighet att få behandlarstödd och kvalitetssäkrat stöd och behandling via internet
 • Tid för eftertanke
 • Ökad tillgänglighet – både geografiskt och tidsmässigt.

För verksamhet:

 • Flexibelt arbetssätt, både i tid och rum

Används av

 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Östergötland
 • Region Gotland
 • Region Gävleborg
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Sörmland
 • Region Örebro län
 • Västra Götalandsregionen

Uppstart: 2019

Utgivare: Region Jönköpings län

Ägare: Annette Frisk, sektionschef Folkhälsa och sjukvård – Folkhälsa Region Jönköpings län

Innehållsförvaltare: Marita Andersson, folkhälsoutvecklare –Tobak, Region Jönköpings län

Kontaktpersoner:

 • Region Jönköpings län: Marita Andersson, folkhälsoutvecklare –Tobak
 • Region Kalmar län: Linn Hellqvist, folkhälsoutvecklare
 • Region Östergötland: Lina Jarledal Blom, utvecklingsledare

Designer: Josefine Laago, designstudion

Senast uppdaterad 8 maj, 2024 av josefine.laago@rjl.se