Hoppa till innehåll

Endokrina sjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde endokrina sjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar bland annat sjukdomar i kroppens hormonproducerande körtlar och metabolism samt diabetes.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

 • Implementering av nationella kunskapsstöd för osteoporos
 • Hypofysrond och perioperativ process vid hypofyskirurgi
 • Samverkan och kompetensutveckling
 • Patientflöden och patientmedverkan

Planering och uppföljning

Mötestider 2023

 • 13 januari
 • 17 februari
 • 15 mars
 • 14 april
 • 8 juni
 • 31 augusti

Dokumentation

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala riktlinjer endokrina sjukdomar

Kontakt

Processtöd

Natalie Löf, Region Östergötland
natalie.lof@regionostergotland.se

Ordförande

T f ordförande Bertil Ekman, Region Östergötland

Ledamöter

 • Åsa Bratt, Region Kalmar län
 • Herbert Krol, Region Kalmar län
 • Oskar Lindholm, Region Jönköpings län
 • Gustav Barkman, Region Jönköpings län
 • Christina Hedman, Region Östergötland

Representant i nationellt programområde

Bertil Ekman, Region Östergötland
Nationellt programområde endokrina sjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Kunskapsråd

Programområdet endokrina sjukdomar ingår i kunskapsråd medicin och akut vård.
Kunskapsråd medicin och akut vård

Senast uppdaterad 18 september, 2023 av natalie.lof@regionostergotland.se