Hoppa till innehåll

Endokrina sjukdomar

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt programområde endokrina sjukdomar i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Programområdets ansvar omfattar bland annat sjukdomar i kroppens hormonproducerande körtlar och metabolism samt diabetes.
Uppdragsbeskrivning för regionala programområden i Sydöstra sjukvårdsregionen

Insatsområden

Implementering av nationella kunskapsstöd för osteoporos

Hypofysrond och perioperativ process vid hypofyskirurgi

Samverkan och kompetensutveckling

Patientflöden och patientmedverkan

Planering och uppföljning

Mötestider 2024

18 januari 15:30-16:30

15 februari 15:30-16:30

14 mars 15:30-16:30

16 maj 15:30-16:30

13 juni 15:30-16:30

5 september 15:30-16:30

17 oktober 15:00-16:00

14-15 november, Regionmöte i Norrköping (Lunch till Lunch)

12 december 15:00-16:00

Dokumentation

Mötesanteckningar, äldre planer och rapporter

Handlingsplan endokrina sjukdomar

Årsrapport endokrina sjukdomar 2022

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Kunskapsstöd

Sjukvårdsregionala riktlinjer endokrina sjukdomar

Nationella kunskapsstöd endokrina sjukdomar, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontakt

Processtöd

Natalie Löf, Region Östergötland
natalie.lof@regionostergotland.se

Ordförande

Ordförande Bertil Ekman, Region Östergötland

Ledamöter

Åsa Bratt, Region Kalmar län

Herbert Krol, Region Kalmar län

Oskar Lindholm, Region Jönköpings län

Gustav Barkman, Region Jönköpings län

Christina Hedman, Region Östergötland

Panagiota Michalakoudi, Region Östergötland

Representant i nationellt programområde

Bertil Ekman, Region Östergötland

Nationellt programområde endokrina sjukdomar, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionala arbetsgrupper

Binjure

Diabetes

Hypofys

Kalcium

Tyroidea

Kunskapsråd

Programområdet endokrina sjukdomar ingår i kunskapsråd medicin och akut vård.
Kunskapsråd medicin och akut vård

Senast uppdaterad 20 maj, 2024 av natalie.lof@regionostergotland.se