Regionsjukvårdsledningen

Regionsjukvårdsledningen tar fram underlag till Samverkansnämnden och verkställer nämndens beslut om gemensam verksamhet och samverkan. Regionsjukvårdsledningen ansvarar för styrning, samordning och uppföljning av patientlöften, kvalitet, produktion, utveckling och ekonomi.

Regionsjukvårdsledningen och dess stab bemannas med verksamhetsföreträdare för de tre regionerna. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Möten

Tidplan 2021 för Sydöstra sjukvårdsregionen

2021-02-17, kl. 8.30-12, video

2021-03-31, kl. 9-15, video (RSL+RD)

2021-05-18, kl. 9-15, video

2021-06-03, kl. 10-11, video (priser och ersättningar)

2021-09-07, kl. 8.30-12, video

2021-11-11/12, utvecklingsdagar Gränsö (+RD)

2021-12-08, kl. 8.30-12, video

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Ordförande

Lena Lundgren, Region Östergötland

Sekreterare

Charlotte Sand, Region Östergötland
charlotte.sand@regionostergotland.se

Ledamöter

 • Anna Bowall, Region Östergötland
 • Annica Öhrn, Region Östergötland
 • Florence Eddysson Hägg, Region Kalmar län
 • Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län
 • Johan Rosenqvist, Region Kalmar län
 • Karl Landergren, Region Kalmar län
 • Martin Takac, Region Jönköpings län
 • Mats Bojestig, Region Jönköpings län
 • Ninnie Borendal Wodlin, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Reidar Källström, Region Östergötland
 • Sofia Hartz, Region Kalmar län
 • Stefan Franzén, Region Östergötland
 • Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län

Senast uppdaterad 31 augusti, 2021 av charlotte.sand@regionostergotland.se