Hoppa till innehåll

Regionsjukvårdsledningen

Regionsjukvårdsledningen tar fram underlag till Samverkansnämnden och verkställer nämndens beslut om gemensam verksamhet och samverkan. Regionsjukvårdsledningen ansvarar för styrning, samordning och uppföljning av patientlöften, kvalitet, produktion, utveckling och ekonomi.

Regionsjukvårdsledningen och dess stab bemannas med verksamhetsföreträdare för de tre regionerna. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Möten

 • 2023-02-15, kl. 10-14, Nässjö (ny tid och plats)
 • 2023-04-05, kl. 8.30-12, video
 • 2023-05-25, kl. 10-16 (+RD), Värnamo sjukhus
 • 2023-09-12, kl. 10-16
 • 2023-10-26/27, utvecklingsdagar Gränsö (+RD)
 • 2023-11-30, kl. 8.30-12, video

Tidplan 2023 för Sydöstra sjukvårdsregionen

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Ordförande

Mats Bojestig, Region Jönköpings län

Sekreterare

Ledamöter

 • Anna Bowall, Region Östergötland
 • Annica Öhrn, Region Östergötland
 • Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län
 • Johan Rosenqvist, Region Kalmar län
 • Karl Landergren, Region Östergötland
 • Leni Lagerqvist, Region Kalmar län
 • Lotta Lindqvist, Region Östergötland
 • Magnus Persson, Region Kalmar län
 • Martin Takac, Region Jönköpings län
 • Ninnie Borendal Wodlin, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Ida Dånmark, Region Östergötland
 • Sofia Hartz, Region Kalmar län
 • Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län

Senast uppdaterad 23 maj, 2023 av conny.thalin@rjl.se