Hoppa till innehåll

Regionsjukvårdsledningen

Uppdrag

Regionsjukvårdsledningen tar fram underlag till Samverkansnämnden och verkställer nämndens beslut om gemensam verksamhet och samverkan. Regionsjukvårdsledningen ansvarar för styrning, samordning och uppföljning av patientlöften, kvalitet, produktion, utveckling och ekonomi.

Regionsjukvårdsledningen och dess stab bemannas med verksamhetsföreträdare för de tre regionerna. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Möten 2023

 • 2023-02-15, kl. 10-14, Nässjö (ny tid och plats)
 • 2023-04-05, kl. 8.30-12, video
 • 2023-05-25, kl. 10-16 (+RD), Värnamo sjukhus
 • 2023-09-12, kl. 09.15-12
 • 2023-10-26/27, utvecklingsdagar Gränsö (+RD)
 • 2023-11-30, kl. 8.30-12, video

Tidplan 2023 för Sydöstra sjukvårdsregionen

Möten 2024

 • 2024-02-14, kl 10-15, digitalt (lunch en timme)
 • 2024-04-17, kl 8.30-12, digitalt
 • 2024-05-22, kl 10-16, Kalmar län (+RD)
 • 2024-09-12, kl 8.30-12, digitalt
 • 2024-10-10/11, utvecklingsdagar Kalmar län (+RD)
 • 2024-11-22, kl 8.30-12, digitalt

Dokumentation

Mötesanteckningar 2020-2023

Äldre mötesanteckningar

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Kontakt

Sekreterare

Marie Gustavsson
marie.a.gustafsson@rjl.se   

Ordförande

Mats Bojestig, Region Jönköpings län

Ledamöter

 • Annica Öhrn, Region Östergötland
 • Elin Carlholt, Region Jönköpings län
 • Ida Dånmark, Region Östergötland
 • Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län
 • Johan Rosenqvist, Region Kalmar län
 • Karl Landergren, Region Östergötland
 • Leni Lagerqvist, Region Kalmar län
 • Lotta Lindqvist, Region Östergötland
 • Magnus Persson, Region Kalmar län
 • Martin Takac, Region Jönköpings län
 • Ninnie Borendal Wodlin, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Sofia Hartz, Region Kalmar län
 • Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län

Regionsjukvårdsledningens stab och arbetsutskott

Senast uppdaterad 21 september, 2023 av conny.thalin@rjl.se