Hoppa till innehåll

Regionsjukvårdsledningen

Uppdrag

Regionsjukvårdsledningen tar fram underlag till Samverkansnämnden och verkställer nämndens beslut om gemensam verksamhet och samverkan. Regionsjukvårdsledningen ansvarar för styrning, samordning och uppföljning av patientlöften, kvalitet, produktion, utveckling och ekonomi.

Regionsjukvårdsledningen och dess stab bemannas med verksamhetsföreträdare för de tre regionerna. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Kommande möten

2024-02-14, kl 10-15, digitalt (lunch en timme)

2024-04-17, kl 8.30-12, digitalt

2024-05-22, kl 10-16, Kalmar län (+RD)

2024-09-12, kl 8.30-12, digitalt

2024-10-10/11, utvecklingsdagar Kalmar län (+RD)

2024-11-22, kl 8.30-12, digitalt

Tidplan 2024 för Sydöstra sjukvårdsregionen

Dokumentation

Mötesanteckningar 2021-2023

Äldre mötesanteckningar

Arbetsmaterial (inloggning till samarbetsrum)

Kontakt

Sekreterare

Johan Jarl, Region Kalmar län
johan.jarl@regionkalmar.se

Ordförande

Magnus Persson, Region Kalmar län

Ledamöter

Annica Öhrn, Region Östergötland

Ida Dånmark, Region Östergötland

Jan-Erik Karlsson, Region Jönköpings län

Johan Rosenqvist, Region Kalmar län

Karl Landergren, Region Östergötland

Leni Lagerqvist, Region Kalmar län

Lina Isaksson, Region Kalmar län

Lotta Lindqvist, Region Östergötland

Martin Takac, Region Jönköpings län

Mats Bojestig, Region Jönköpings län

Ninnie Borendal Wodlin, Universitetssjukhuset i Linköping

Sofia Hartz, Region Kalmar län

Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län

Arbetsutskott och stab

Regionsjukvårdsledningens stab och arbetsutskott

Senast uppdaterad 20 december, 2023 av conny.thalin@rjl.se