Hoppa till innehåll

Hälsa och rehabilitering

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt kunskapsråd hälsa och rehabilitering i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Kunskapsråden samordnar och följer upp arbetet i de regionala programområdena på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen. Kunskapsråden bemannas med representanter från regionernas ledningsfunktioner och ordförande i ingående programområden.
Uppdrag för sjukvårdsregionens kunskapsråd

Spelregler KR Hälsa och rehabilitering

Möten

Kommande möten

13/9 kl 9.30-15.00 Nässjö

20/11 kl 8.30-12.00 Digitalt

Mötesanteckningar

Mötesanteckningar 2019-2023

Kontakt

Processtöd

Charlotte Sand, Region Östergötland
charlotte.sand@regionostergotland.se

Ordförande

Lena Törnfeldt, Region Östergötland

Ledamöter

Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län

Anna Österström, Region Jönköpings län

Mats Petersson, Region Kalmar län

Leni Lagerqvist, Region Kalmar län

Tobias Ekenlie, Region Östergötland

Ordförande i ingående regionala programområden

Forskningsrepresentant: Fredrik Iredahl, universitetslektor allmänmedicin, Linköpings universitet

Ingående programområden

Barns och ungdomars hälsa

Hälsofrämjande

Primärvård

Psykisk hälsa

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Äldres hälsa

Senast uppdaterad 28 maj, 2024 av charlotte.sand@regionostergotland.se