Hoppa till innehåll

Hälsa och rehabilitering

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt kunskapsråd hälsa och rehabilitering i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Kunskapsråden samordnar och följer upp arbetet i de regionala programområdena på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen. Kunskapsråden bemannas med representanter från regionernas ledningsfunktioner och ordförande i ingående programområden.
Uppdrag för sjukvårdsregionens kunskapsråd

Möten

Mötesanteckningar 2019-2023

Mötesanteckningar

Kontakt

Processtöd

Marie Gustavsson, Region Jönköpings län
marie.a.gustafsson@rjl.se   

Ordförande

Micael Edblom, Region Jönköpings län

Ledamöter

  • Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län
  • Niklas Föghner, Region Kalmar län
  • Tobias Ekenlie, Region Östergötland
  • Annica Öhrn, Region Östergötland
  • Ordförande i ingående regionala programområden
  • Forskningsrepresentant: Fredrik Iredahl, LiU

Ingående programområden

Senast uppdaterad 21 november, 2023 av marie.a.gustafsson@rjl.se