Hälsa och rehabilitering

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt kunskapsråd hälsa och rehabilitering i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Möten

Kommande möten

2021-11-30 kl. 13-16

Strategidag 2021-02-03

Anteckningar från strategidag 2021-02-03

Fredrik Westanders presentation på strategidag 2021-02-03

Deltagare på strategidag 2021-02-03

Inbjudan till strategidag för regionala programområden 2021-02-03

Mötesanteckningar

AnteckningarBilagor
2021-09-16

2021-03-22

2021-02-08


RSG analys och uppföljning

Forskningsmedverkan
2020-11-09Strategi för hälsa
eSpir
Rehabilitering vid ryggmärgsskador
2020-09-08Hälsofrämjande och kommunsamverkan
Barn och ungdomars hälsa
Äldres hälsa
Psykisk hälsa
Primärvård
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
2020-04-01Presentation
2020-02-24
NHV våren 2020
Hälsa som strategi
Barn och ungdomars hälsa
Hälsofrämjande
Psykisk hälsa
2019-12-02
Kunskapsstyrning
Samverkan med kommuner
Barn och ungdomars hälsa
Hälsofrämjande
Primärvård
Psykisk hälsa
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
2019-09-10
Barn och ungdomars hälsa
Hälsofrämjande
Primärvård
Psykisk hälsa
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
LARO yttrande
LARO konsekvensbeskrivning
Rehabilitering vid ryggmärgs- och hjärnskador
2019-04-29
2019-03-11
Hälsofrämjande
Primärvård
RCPH
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
Äldres hälsa

Ordförande

Florence Eddyson Hägg, Region Kalmar län

Processtöd

Leni Lagerqvist, Region Kalmar län
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Ledamöter

  • Micael Edblom, Region Jönköpings län
  • Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län
  • Niklas Föghner, Region Kalmar län
  • Tobias Ekenlie, Region Östergötland
  • Annica Öhrn, Region Östergötland
  • Ordförande i ingående regionala programområden
  • Forskningsrepresentant: Jan Marcusson, professor i geriatrik

Ingående programområden

Senast uppdaterad 24 september, 2021 av leni.lagerqvist@regionkalmar.se