Hälsa och rehabilitering

Dokumentation och kontaktuppgifter för regionalt kunskapsråd hälsa och rehabilitering i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Möten

Kommande möten

 • 2022-03-04 kl 9-12, digitalt
 • 2022-05-03 utvecklingsdag för RPO och RSG
 • 2022-05-13 heldag med fokus på årsrapport 2021, Hotell Högland i Nässjö
 • 2022-09-13 kl. 9-12, digitalt
 • 2022-11-24 kl. 13-16, digitalt

Strategidag 2021-02-03

Anteckningar från strategidag 2021-02-03

Fredrik Westanders presentation på strategidag 2021-02-03

Deltagare på strategidag 2021-02-03

Inbjudan till strategidag för regionala programområden 2021-02-03

Mötesanteckningar

AnteckningarBilagor
2021-11-30Handlingsplaner översikt
2021-09-16
2021-03-22RSG analys och uppföljning
2021-02-08Forskningsmedverkan
2020-11-09Strategi för hälsa
eSpir
Rehabilitering vid ryggmärgsskador
2020-09-08Hälsofrämjande och kommunsamverkan
Barn och ungdomars hälsa
Äldres hälsa
Psykisk hälsa
Primärvård
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
2020-04-01Presentation
2020-02-24
NHV våren 2020
Hälsa som strategi
Barn och ungdomars hälsa
Hälsofrämjande
Psykisk hälsa
2019-12-02
Kunskapsstyrning
Samverkan med kommuner
Barn och ungdomars hälsa
Hälsofrämjande
Primärvård
Psykisk hälsa
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
2019-09-10
Barn och ungdomars hälsa
Hälsofrämjande
Primärvård
Psykisk hälsa
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
LARO yttrande
LARO konsekvensbeskrivning
Rehabilitering vid ryggmärgs- och hjärnskador
2019-04-29
2019-03-11
Hälsofrämjande
Primärvård
RCPH
Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
Äldres hälsa

Ordförande

Micael Edblom, Region Jönköpings län

Processtöd

Marie Gustavsson, Region Jönköpings län
marie.a.gustafsson@rjl.se   

Ledamöter

 • Susanne Yngvesson, Region Jönköpings län
 • Niklas Föghner, Region Kalmar län
 • Tobias Ekenlie, Region Östergötland
 • Annica Öhrn, Region Östergötland
 • Ordförande i ingående regionala programområden
 • Forskningsrepresentant: vakant

Ingående programområden

Senast uppdaterad 4 januari, 2022 av conny.thalin@rjl.se