Hoppa till innehåll

Depressionshjälpen

Om programmet

Depressionshjälpen är ett internetbaserat behandlingsprogram som utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT). Målet med programmet är att öka beteenden och aktiviteter som är positiva för patienten och minska beteenden som försämrar måendet. Programmets sju moduler innehåller

 • information om vad depression är
 • information om hur beteende och mående hänger ihop
 • verktyg att hantera tankar och känslor
 • beteendeaktivering.

Depressionshjälpen har använts sedan 2010 i över 10 regioner både inom primärvård och psykiatri. Behandlingsprogrammet har utvärderats i två RCT-studier, en långtidsuppföljning samt ett antal kvalitativa studier och rapporter. Resultaten indikerar att Depressionshjälpen är en behandling som är jämförbar med sedvanlig KBT-behandling av depression.

Programmet riktar sig till

Personer över 18 år som uppfyller kriterierna för mild till måttlig egentlig depression, både vid enstaka episod eller återkommande episoder. Behandlingsprogrammet är utformat för att användas inom både primärvård och psykiatri. Programmet ska inte ges till personer med svårbedömd eller hög suicidrisk.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning samt utbildning i internetbehandling som metod.

Nyttor/vinster

För patienten:

 • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård
 • Ökad flexibilitet både geografiskt och tidsmässigt

För verksamheten:

 • Möjlighet till kompetenshöjning hos medarbetare
 • Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt

Används av

 • Region Kalmar län
 • Region Jönköpings län
 • Region Östergötland

Uppstart: 2016

Utgivare: Psykologpartners

Ägare: Psykologpartners

Innehållsförvaltare: Psykologpartners

Kontaktpersoner:

 • Region Jönköpings län: Kerstin Engkvist, systemförvaltare, e-hälsoutvecklare
 • Region Kalmar län: Matilda Holmström, leg. psykolog, IKBT-teamet Region Kalmar län
 • Region Östergötland: Hanna Tarkian Tillgren, leg. psykolog, IKBT-teamet Region Östergötland

Designer: Psykologpartners

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se