Hoppa till innehåll

Sjukskrivningskollen

Om programmet

Sjukskrivningskollen är ett informations- och stödprogram för patienter som är sjukskrivna.

Innehållet är av varierande karaktär med bl.a. filmer, frågeformulär och texter. Det finns också möjlighet att lyssna på texterna via ljudfil. Programmet fokuserar på återgång i arbete eller Arbetsförmedlingens program/aktiviteter.

Avsikten med programmet är att stödja den sjukskrivna patienten genom strukturerad förberedelse för att återgå i arbete. Programmet har särskilt fokus på att skapa förutsättning för hållbar arbetsförmåga som resultat.

Programmet riktar sig till

Sjukskrivna patienter som har arbetsgivare eller är arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Nyttor/vinster

Ett stöd för hälso- och sjukvården att kunna erbjuda samlad information till sjukskrivna patienter och möjligheten att vara delaktiga i sin rehabilitering.

Stödprogrammet utgör även ett verktyg för rehabkoordinatorn genom att underlätta koordinering samt stödja kommunikation mellan patient och hälso- och sjukvården.

 • Stärker patientens delaktighet, initiativkraft och egenmakt i sjukskrivnings- rehabiliteringsförloppet.
 • Patienten kan inom programmet kommunicera med rehabkoordinatorn, vilket förbättrar tillgängligheten för den sjukskrivna.
 • Tillgängligt dygnet runt i både mobil, surfplatta och dator.
 • Färre frågor om sjukskrivning i TeleQ.

Används av

 • Region Kalmar län
 • Region Blekinge
 • Region Kronoberg
 • Region Västmanland
 • Region Västernorrland
 • Region Örebro län
 • Västra Götalandsregionen

Uppstart: 2016

Utgivare: Region Kalmar län

Ägare: Anne-Lie Gustafsson, processledare försäkringsmedicin, Region Kalmar län

Innehållsförvaltare: Anne-Lie Gustafsson, processledare försäkringsmedicin, Region Kalmar län

Kontaktpersoner:

 • Anne-Lie Gustafsson, processledare försäkringsmedicin, Region Kalmar län
 • Lill Gunnarsson, rehabkoordinator, Ljungbyholms hälsocentral
 • Lena Olsson, rehabkoordinator, Stora Trädgårdsgatans hälsocentral

Designer: Anna Norrenge, designstudion

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se