Hoppa till innehåll

Ångesthjälpen

Om programmet

Ångesthjälpen är ett transdiagnostiskt behandlingsprogram med individuellt behandlarstöd som bygger på Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Programmet innehåller information om vad ångest är, verktyg för att analysera beteendemönster kopplade till ångest, en kartläggning av värderingar, träning i alternativa sätt att möta ångest, information om hur tankar och känslor samverkar samt övningar i medveten närvaro.

Programmet riktar sig till

Ångesthjälpen vänder sig främst till personer över 18 år som uppfyller kriterier för mild till måttlig grad av social ångest, paniksyndrom, agorafobi eller generaliserad ångest. Programmet kan också användas vid behandling av ospecificerat ångestsyndrom.

Uppfyller behov

Personer med god motivation till behandling och god förmåga till att självständigt arbeta med skriftligt material får möjlighet till mer flexibel vård med färre fysiska besök.

Nyttor/vinster

För patienten:

  • Ökad flexibilitet, både geografiskt och tidsmässigt
  • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård

För verksamheten:

  • Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt, både i tid och rum
  • Möjlighet till kompetenshöjning hos medarbetare

Evidens och uppföljning

Ångesthjälpen har använts i reguljär vård sedan 2011 i över tio regioner både inom primärvård och psykiatri. Behandlingsprogrammet är utvärderat i två RCT studier, två andra kvantitativa studier, en kvalitativ studie av behandlarupplevelse samt i flertalet rapporter och studentuppsatser. Resultaten indikerar att Ångesthjälpen är en behandling som är jämförbar med sedvanlig KBT-behandling för mild till måttlig ångestproblematik.


Används av

  • Region Jönköpings län
  • Region Kalmar län
  • Region Östergötland

Uppstart:

Utgivare: Psykologpartners

Ägare:

Innehållsförvaltare:

Kontaktperson:

Designer:

Senast uppdaterad 9 mars, 2022 av johanna.persson.hoppe@regionostergotland.se