Hoppa till innehåll

Ångesthjälpen

Om programmet

Ångesthjälpen är ett internetbaserat behandlingsprogram som bygger på Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Programmet är transdiagnostiskt vilket innebär att det är anpassat för många olika typer av ångestrelaterade besvär. Målet är att lära sig hantera ångest och öka mängden meningsfulla aktiviteter. Programmets åtta moduler innehåller

 • information om vad ångest är
 • verktyg för att analysera beteendemönster kopplade till ångest
 • en kartläggning av värderingar
 • träning i alternativa sätt att möta ångest (exponering)
 • information om hur tankar och känslor samverkar
 • övningar i medveten närvaro.

Ångesthjälpen har använts inom vården sedan 2011 i över tio regioner både inom primärvård och psykiatri. Behandlingsprogrammet är utvärderat i två RCT studier, två andra kvantitativa studier, en kvalitativ studie av behandlarupplevelse samt i flertalet rapporter och studentuppsatser. Resultaten indikerar att Ångesthjälpen är en behandling som är jämförbar med sedvanlig KBT-behandling för mild till måttlig ångestproblematik.

Programmet riktar sig till

Ångesthjälpen vänder sig främst till personer över 18 år som uppfyller kriterier för mild till måttlig grad av social ångest, paniksyndrom, agorafobi eller generaliserad ångest. Programmet kan också användas vid behandling av ospecificerat ångestsyndrom. Behandlingsprogrammet är utformat för att användas inom både primärvård och psykiatri.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning samt utbildning i internetbehandling som metod.

Nyttor/vinster

För patienten:

 • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård
 • Ökad flexibilitet, både geografiskt och tidsmässigt

För verksamheten:

 • Möjlighet till kompetenshöjning hos medarbetare
 • Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt

Används av

 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Östergötland

Uppstart: 2015

Utgivare: Psykologpartners

Ägare: Psykologpartners

Innehållsförvaltare: Psykologpartners

Kontaktpersoner:

 • Region Jönköpings län: Kerstin Engkvist, systemförvaltare, e-hälsoutvecklare
 • Region Kalmar län: Matilda Holmström, leg. psykolog, IKBT-teamet Region Kalmar län
 • Region Östergötland: Hanna Tarkian Tillgren, leg. psykolog, IKBT-teamet Region Östergötland

Designer: Psykologpartners

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se