Hoppa till innehåll

Medveten närvaro

Om programmet

Programmet innehåller generell information om medveten närvaro/mindfulness, vad det är och varför det är värdefullt att öva upp sin medvetna närvaro. Patienten får också fundera över vad hen skulle vilja uppnå med hjälp av programmet, ex. minska stress, mer energi, bättre sömn etc.

Det finns också utvalt material som behandlaren kan individanpassa och aktivera för patienten, ex. information om attityder, stress och självmedkänsla.

I programmet finns cirka 15 olika övningar som behandlaren kan aktivera för patienten. Övningarna presenteras i form av text, film och ljudklipp.

Ett urval av övningarna:

  • Andningsankaret
  • Liggande kroppskanning
  • Sittande meditation
  • Uppmärksamhet i rörelse
  • Medvetna rörelser

Formuläret MAAS (Mindful Attention Awareness Scale) kan också aktiveras vid behov.

Programmet riktar sig till

Patienter med stressrelaterad ohälsa, stressproblematik, sömnproblem, ångest och depression. Medveten närvaro kan användas som en delkomponent i annan behandling/insats för denna problematik.

Nyttor/vinster

Att träna på sin medvetna närvaro kan minska stress, ångest, nedstämdhet och kan vara en hjälp för att hantera smärta och sömnproblem. Programmet syftar till att på ett enkelt sätt förmedla information och stöttning i arbetet med medveten närvaro.

Evidens och uppföljning


Används av

  • Region Kalmar län

Uppstart: 2021

Utgivare: Region Kalmar län

Ägare:

Innehållsförvaltare: Ulrika Holm Carlsson, leg. sjukgymnast, Distriktsrehabiliteringen Kalmar m.fl. som ingår i arbetsgruppen

Kontaktperson: Ulrika Holm Carlsson, leg. sjukgymnast, Distriktsrehabiliteringen Kalmar

Designer: Anna Norrenge, designstudion

Senast uppdaterad 23 augusti, 2022 av anna.norrenge@regionkalmar.se