Hoppa till innehåll

Våga sticket

Om programmet

Programmet är ett stöd för barn med stickrädsla. Syftet är att förbereda barnet och vårdnadshavaren för exponering och att barnet ska våga få ett stick. I programmet finns information om hur rädsla fungerar och hur ni kan förstå den. Det finns också information om hur vårdnadshavare kan bemöta barnets rädsla och förbereda barnet inför skrämmande saker. Innehåll och exempel i programmet har fokus på stick.

Programmet bygger på psykologiska teorier och metoder inom KBT (kognitiv beteendeterapi).

Programmet riktar sig till

Barn med behandlings-, vaccinations- och provtagningshindrande stickrädsla samt deras vårdnadshavare.

Nyttor/vinster

Region Jönköpings län lägger mycket resurser inom de barnmedicinska verksamheterna på att jobba med stickrädda barn. Genom att samla de teoretiska insatserna i digital form blir förmedlingen mer resurseffektiv och kvalitetssäkrad vilket gör att det fysiska stöd som erbjuds på mottagningarna kan utformas på ett mer ändamålsenligt vis.


Utvecklas av

  • Region Jönköpings län

Uppstart: November 2023

Utgivare: Region Jönköpings län

Ägare: Ann Grännö Alm, verksamhetschef Barn- och ungdomsenheten, Region Jönköpings län

Innehållsförvaltare: Johannes Westman psykolog, Barn- och ungdomshälsan Söder, Region Jönköpings län

Kontaktperson: Åsa Norlin, Specialistsjuksköterska, Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Jönköping, Region Jönköpings län

Designer: Anna Norrenge och Josefine Laago, designstudion

Senast uppdaterad 8 maj, 2024 av josefine.laago@rjl.se