Hoppa till innehåll

Hälsosamma matvanor

Om programmet

Programmet kan användas av personal som har kompetens att genomföra kvalificerat rådgivande samtal om mat (enligt Socialstyrelsen riktlinjer och Nationellt vårdprogram vid
ohälsosamma levnadsvanor), i Region Jönköpings län är det diplomerade matrådgivare eller legitimerade dietister. Programmet ger stöd för att förbättra ohälsosamma matvanor. Programmet ger fakta och kunskap men även möjlighet att reflektera, kring beteende, tankar och känslor. Fokus ligger på beteendeförändringen. Programmet bygger på Livsmedelsverkets kostråd samt faktorer och metoder som påverkar beteenden.

Programmet innehåller:

  • Dagens måltider och mina mål
  • Mat och känslor
  • Kunskap om hälsosam mat
  • Hälsosam frukost
  • Hälsosamma mellanmål, drycker och godsaker
  • Hälsosam lunch och middag
  • Matlagningsteknik och tillsatser
  • Bibehålla nya vanor
  • Uppföljning

Programmet stödjer arbete med matvanor enligt Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor.

Det pågår en effektutvärdering av programmet (beräknas klar 2022/2023). Pilotstudie är genomförd med 45 patienter. Resultatet finns sammanfattat i en rapport som berättar hur programmet upplevs och fungerar för patient och behandlare. Samt beskriver möjliga förbättringar.

Programmet riktar sig till

Personer som har ohälsosamma matvanor med motivation, kompetens och möjlighet att delta i ett självständigt förändringsarbete via webben

Nyttor/vinster

Fler personer får hälsosammare matvanor vilket leder till bättre mående och minskad risk för folksjukdomar som fetma, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, och vissa cancer sjukdomar.


Används av

  • Region Jönköpings län

Uppstart:

Utgivare: Region Jönköpings län

Ägare: Annette Frisk, sektionschef folkhälsa och sjukvård – Folkhälsa, Region Jönköpings län

Innehållsförvaltare:  Stina Norberg, nutritionist och folkhälsoutvecklare och Anna Kempe leg. Dietist och folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Kontaktperson: Anna Kempe och Stina Norberg, Region Jönköpings län

Designer: Josefine Laago, designstudion

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se