Hoppa till innehåll

KBT vid Tinnitus

Om programmet

KBT vid tinnitus är ett internetbaserat behandlingsprogram som utgår från kognitiv beteendeterapi. Målet med programmet är att lära sig hantera sin tinnitus och lindra tinnitusbesvär. Programmet som pågår under åtta veckor innehåller information om tinnitus och olika hanteringsstrategier för tinnitus.

KBT vid tinnitus är en evidensbaserad metod som har undersökts i flera forskningsstudier samt i reguljär vård. Studierna har funnit positiva behandlingsresultat med stöd i att KBT vid tinnitus kan lindra tinnitusbesvär.

Programmet bedrivs av Hörselvården, en del av Öron-, näs- och halskliniken, på Universitetssjukhuset i Linköping.

Programmet riktar sig till

Vuxna patienter med tinnitus som har genomgått en tinnitusutredning. Patienter inom Region Östergötland ska ha genomgått en tinnitusutredning på Hörselvården i Linköping eller Norrköping. Patienter från Region Kalmar län och Region Jönköpings län kan remitteras till Hörselvården på Universitetssjukhuset i Linköping via specialistvårdsremiss. Innan remittering behöver patienten ha genomgått en hörsel- och tinnitusutredning.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning. Behandlingsprogrammet är utformat att användas inom specialistvården på Hörselvården, Öron-, näs- och halskliniken.

Nyttor/vinster

För patienten

  • Ökad flexibilitet både geografiskt och tidsmässigt.
  • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård.

För verksamheten

  • En kostnadseffektiv behandlingsmetod.
  • Möjlighet att utvärdera behandlingsmetoden.

Används av

  • Region Östergötland

Uppstart: 2021

Utgivare: Region Östergötland

Ägare: Gerhard Andersson, professor och leg. psykolog, Linköpings Universitet

Innehållsförvaltare: Gerhard Andersson, professor och leg. psykolog, Linköpings Universitet

Kontaktperson: Gerhard Andersson, professor och leg. psykolog, Linköpings Universitet

Designer: Elise Sörliden, leg. psykolog

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se