Hoppa till innehåll

KBT vid Tinnitus

Om programmet

KBT vid tinnitus är ett internetbaserat behandlingsprogram som utgår från kognitiv beteendeterapi. Syftet med programmet är att lära sig hantera sin tinnitus och lindra tinnitusbesvär. Programmet innehåller information om tinnitus och olika hanteringsstrategier för tinnitus. Vissa moduler i programmet är valfria. Behandlingsprogrammet pågår under åtta veckor.

Programmet bedrivs av Hörselvården, en del av Öron-, näs- och halskliniken, på Universitetssjukhuset i Linköping.

Programmet riktar sig till

Vuxna patienter med tinnitus som har genomgått en tinnitusutredning. Patienter inom region Östergötland ska ha genomgått en tinnitusutredning på Hörselvården i Linköping eller Norrköping. Patienter från Region Kalmar län och Region Jönköpings län kan remitteras till Hörselvården på Universitetssjukhuset i Linköping från sin hemregion via specialistvårdsremiss. Patienten behöver ha genomgått en hörsel- och tinnitusutredning.

Innan behandlingen kan påbörjas svarar patienten på skattningsformulär och ett bedömningssamtal genomförs med behandlaren. Skattningsformulären handlar om tinnitusbesvär, ljudkänslighet, sömn och psykisk ohälsa.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning. Behandlingsprogrammet är utformat att användas inom specialistvården på Hörselvården, Öron-, näs- och halskliniken.

Uppfyller behov

KBT vid tinnitus bidrar till att öka utbudet av evidensbaserad vård för personer med tinnitus.

Nyttor/vinster

För patienten

  • Ökad flexibilitet både geografiskt och tidsmässigt.
  • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård.

För verksamheten

  • En kostnadseffektiv behandlingsmetod.
  • Möjlighet att utvärdera behandlingsmetoden.

Evidens och uppföljning

KBT vid tinnitus är en evidensbaserad metod som har undersökts i flera forskningsstudier samt reguljär vård. Studierna har funnit positiva behandlingsresultat med stöd i att KBT vid tinnitus kan lindra tinnitusbesvär.


Används av

  • Region Östergötland

Uppstart: 2021

Utgivare: Region Östergötland

Ägare: Gerhard Andersson, professor och leg. psykolog, Linköpings Universitet

Innehållsförvaltare: Elise Sörliden, leg. psykolog, Hörselvården US.

Kontaktperson: Elise Sörliden, leg. psykolog, Hörselvården US.

Designer: Elise Sörliden, leg. psykolog, Hörselvården US.

Senast uppdaterad 13 maj, 2022 av anna.norrenge@regionkalmar.se