Hoppa till innehåll

Bra liv med MS

Om programmet

Programmet erbjuder kunskap och stöd till personer som lever med MS och innehåller information om symtom, behandling, egenvård och vilket stöd som finns att få. Programmet ger även möjlighet att interagera med vårdgivare.

Programmet kommer att innehålla:

 • Information om sjukdomen MS, diagnos, undersökningar, behandlingar och symtom.
 • Fysisk träning och rådgivning kring hur personen själv kan påverka sin hälsa.
 • Erfarenheter av att leva med MS, information om socialt och praktiskt stöd.
 • Erfarenheter av att leva med MS själv eller som närstående.
 • Information om pågående forskning gällande MS.

Invånaren kan ta del av modulerna utifrån sina egna behov, samt reflektera över hur livet med MS fungerar, vilket stöd som behövs och jobba med egenvård och/eller sjukdomsacceptans.

Informationen i programmet är samskapad av kunniga inom neurosjukvård, patienter och närstående och bidrar till att personer med MS får information som är aktuell, angelägen/efterfrågad och evidensbaserad.

Programmet riktar sig till

Personer med MS-diagnos som önskar kunskap och stöd.

Nyttor/vinster

För patient och ev. närstående:

 • möjlighet att snabbt få tillgång till kunskap om MS
 • tillgänglighet via både dator och mobiltelefon
 • behöver inte ta hänsyn till sjukvårdens öppettider
 • möjlighet till individuellt stöd från vårdgivare
 • upprätta och följa upp en rehabiliteringsplan

För vårdgivare:

 • möjlighet att snabbt erbjuda kunskap och stöd
 • möjlighet att tillsammans med patient prioritera insatser
 • underlag att utgå ifrån vid kommande besök
 • möjlighet till ett mer flexibelt och individanpassat arbetssätt
 • ökad tillgänglighet och flexibilitet utifrån tid och plats
 • upprätta och följa upp en rehabiliteringsplan
 • ett annat sätt att interagera med sina patienter
 • välinformerade patienter=minskat antal vårdkontakter
 • enhetlig information som kan ges till alla patienter med MS i hela Sverige
 • minskad tidsåtgång för vårdpersonal för att hålla egna patientskolor och föreläsningar

Utvecklas av

 • Region Östergötland
 • Region Jönköpings län

Uppstart: Pilot planeras 2024.

Utgivare: Region Östergötland

Ägare:

Innehållsförvaltare:

Kontaktperson:

Designer: Josefine Laago och Anna Norrenge, designstudion

Senast uppdaterad 26 februari, 2024 av anna.norrenge@regionkalmar.se