Hoppa till innehåll

Patientens kunskapsstöd

2023-2024 genomför Sydöstra sjukvårdsregionen ett utvecklingsprojekt om patientens kunskapsstöd, initialt till vårdförloppen för reumatoid artrit-RA. Projektet är en del i sjukvårdsregionens gemensamma arbete för att stärka patientens egenkraft och möjligheter att samskapa med hälso- och sjukvården.

Patientens delaktighet, perspektiv och kunskap är grundläggande i utvecklingen. Det handlar om att stärka personens egen förmåga att hantera sin situation, påverka och styra sin egen vardag och stärka sina egna resurser. Att gå från att ge information till att stödja kunskap utifrån patientens behov och förutsättningar.

Hela arbetet utgår från patientens berättelse om ett framtida stöd för att, utifrån sin egen förmåga, kunna ta ett större ansvar för sin kroniska sjukdom och leva ett bra liv.

Aktuellt

Rapport om projektet patientens kunskapsstöd, januari 2024

Nyhetsbrev om projektet patientens kunskapsstöd, oktober 2023

Nyhetsbrev om projektet patientens kunskapsstöd, januari 2023

Vision

”Jag har den kunskap som gör mig trygg och som stimulerar och motiverar mig till att vara aktiv i min egen vård, för en god hälsa i vardagen.”

Personer med egen erfarenhet av reumatisk sjukdom i projektet:

Film med Sara Hjalmarsson

Film med Henrik Ånfors

Sjukvårdsregionala mål

Projektet om patientens kunskapsstöd har initierats av Samverkansnämnden och följs upp av Regionsjukvårdsledningen.

Sydöstra sjukvårdsregionen samarbete för att stärka patientens egenkraft syftar bland annat till att

  • alla invånare i Region Kalmar län, Region Östergötland och Region Jönköpings län ska erbjudas dokumenterad överenskommelse/patientkontrakt via 1177
  • invånarna ska kunna läsa sin dokumenterade överenskommelse/ patientkontrakt i sin journal eller få det utskrivet på papper
  • utreda samordningsvinster med gemensam 1177-redaktion för patientens kunskapsstöd
  • integrera arbetet med Sammanhållen planering på 1177 – digital vy för patientkontrakt.

Sveriges Kommuner och Regioner har formulerat två mål utifrån den sjukvårdsregionala piloten:

  • Utifrån lärdomar från piloten i sydöstra sjukvårdsregionen skapa en generell modell för patientens kunskapsstöd.
  • Ge förslag till organisering av arbetet med att ta fram och förvalta patientens kunskapsstöd.

Röster om arbetet 

Mats Bojestig, ordförande i Sydöstra sjukvårdsregionen, ordförande i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso-och sjukvård, hälso-och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län:

”Här är det verkligen viktigt att patienter och deras närstående kommer i förarsätet, så att det är deras frågor vi svarar på och vad de tycker är viktigt för att kunna leva med sina sjukdomar.”

Film med Mats Bojestig om patientens kunskapsstöd

Anette Nilsson, utvecklingsstrateg i Region Jönköpings län och projektledare för patientkontrakt på Sveriges Kommuner och Regioner:

”Vi utvecklar patientens kunskapsstöd som en del i patientkontraktet med syfte att stärka och tillvarata egenkraften hos individen.”

Film med Anette Nilsson om patientens kunskapsstöd

Lotta Saleteg Falk, e-hälsostrateg i Region Östergötland:

”Till skillnad från andra projekt vi har varit i, så är vi flera personer här som bidrar här med våra olika kompetenser i en samverkan, ett riktigt samskapande tillsammans med patientrepresentanterna i projekt och vi har flera olika initiativ samlade.”

Film med Lotta Saleteg Falk om patientens kunskapsstöd

Kontakt

Maria Johansson, projektledare
maria.e.johansson@rjl.se

Marie Ragnarsson, Region Kalmar län
marie.ragnarsson@regionkalmar.se

Anette Nilsson, Region Jönköpings län
anette.nilsson@rjl.se

Helen Lövborg, Region Östergötland
helen.lovborg@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 19 januari, 2024 av conny.thalin@rjl.se