Hoppa till innehåll

Patientens kunskapsstöd

2023-2024 genomför Sydöstra sjukvårdsregionen ett utvecklingsprojekt om anpassade kunskapsstöd för patienter med reumatoid artrit. Projektet är en del i sjukvårdsregionens gemensamma arbete för att stärka patientens egenkraft och möjligheter att samskapa med hälso- och sjukvården.

Projektet är kopplat till SKR arbete med nära vård och nationella mål. Tanken är att arbetet ska bidra till nationell utveckling av kunskapsstöd för patienter som en del av patientkontraktet.

Patientens delaktighet, perspektiv och kunskap är grundläggande i utvecklingen. Hela arbetet utgår från patientens berättelse om ett framtida stöd för att, utifrån sin egen förmåga, kunna ta ett större ansvar för sin kroniska sjukdom och leva ett bra liv.

Saras framtidsvision

”Jag känner att jag har mer kunskap om min sjukdom och jag vet hur jag tar hand om min sjukdom för att må bra. När jag känner sig trygg med min situation vågar jag mycket mer och nu är jag inte längre orolig för hur sjukdomen kommer att påverka mina drömmar. Det är lättare att leva mitt liv och sjukdomen tar mindre tid i vardagen även om den alltid finns där.

I min journal hittar jag mitt patientkontrakt, där alla mina vårdkontakter samlar våra överenskommelser. Jag kan enkelt logga in i journalen och påminna mig själv om vad vi kommit överens om.

För mina kontakter med vården finns tjänster som passar mig. Jag väljer information på 1177 som speglar mina erfarenheter och fakta som är relevant för min sjukdomshistoria. Det tycker även min man är bra, eftersom han också påverkas av hur jag mår. När min man får information om min sjukdom är det lättare för honom att stödja mig.

Det bästa är att jag numera både kan få påminnelser direkt i telefonen när jag ska ta mina läkemedel och när det är dags att ta prov. Det fungerar så bra.

När jag behöver kontakta vården, hittar jag enkelt kontaktvägar i den sammanhållna vyn på 1177.

Eftersom min reumatiska sjukdom går i skov brukar jag logga mina symtom. Jag kan stämma av med min mottagning och det är enklare för mig att vara förberedd inför vårdbesök.

Det häftigaste är att man numera till och med kan gå en kurs på universitetet för att lära sig mer om sin sjukdom och hur man lever livet tillsammans med den. På min kurs fanns det många andra med liknande erfarenheter som jag. Vi lär både med och av varandra. Nästa år ska jag vara med och undervisa andra.

Så häftigt att vi tillsammans lyckats skapa allt detta!”

Fler röster om arbetet 

Hör Mats Bojestig, ordförande i Sydöstra sjukvårdsregionen, ordförande i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso-och sjukvård, hälso-och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län, berätta:

”Här är det verkligen viktigt att patienter och deras närstående kommer i förarsätet, så att det är deras frågor vi svarar på och vad de tycker är viktigt för att kunna leva med sina sjukdomar.”

Film med Mats Bojestig om patientens kunskapsstöd

Hör Anette Nilsson, utvecklingsstrateg i Region Jönköpings län och projektledare för patientkontrakt på Sveriges Kommuner och Regioner, berätta:

”Vi utvecklar patientens kunskapsstöd som en del i patientkontraktet med syfte att stärka och tillvarata egenkraften hos individen.”

Film med Anette Nilsson om patientens kunskapsstöd

Syfte och mål

Sydöstra sjukvårdsregionen samarbete för att stärka patientens egenkraft syftar bland annat till att

  • alla invånare i Region Kalmar län, Region Östergötland och Region Jönköpings län ska erbjudas patientkontrakt via 1177
  • invånarna ska kunna läsa sitt patientkontrakt i sin journal eller få det utskrivet på papper
  • utreda samordningsvinster med gemensam 1177-redaktion för patientens kunskapsstöd

Arbetet integreras med Ineras arbete med sammanhållen planering på 1177 – digital vy för patientkontrakt.

Projektet om patientens kunskapsstöd har initierats av Samverkansnämnden och följs upp av Regionsjukvårdsledningen.

Aktuellt

Nyhetsbrev om projektet patientens kunskapsstöd, oktober 2023

Kontakt

Maria Johansson, projektledare
maria.e.johansson@rjl.se

Marie Ragnarsson, Region Kalmar län
marie.ragnarsson@regionkalmar.se

Anette Nilsson, Region Jönköpings län
anette.nilsson@rjl.se

Helen Lövborg, Region Östergötland
helen.lovborg@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 6 oktober, 2023 av conny.thalin@rjl.se