Registercentrum Sydost (RCSO)

Registercentrum Sydost är ett av sex regionala registercentrum i Sverige. Vi, i samverkan med övriga registercentrum, erbjuder nationella kvalitetsregister stöd över alla ingående delar i utveckling och drift av nationella kvalitetsregister.

Vi ska bland annat

  • stödja registren i anpassning till det nya kvalitetsregistersystemet
  • underlätta registrens datainsamling
  • erbjuda registren funktioner för att presentera data och resultat
  • understödja god datahantering i registren och verka för ökad tillgänglighet av registerinnehåll för forskning och Life Science
  • säkerställa säker datautlämning och stödja registren i anslutning till RUT verktyget hos Vetenskapsrådet
  • bidra med kompetens i den lokala och regionala utvecklingen mot ett sammanhållet system för kunskapsstyrning
  • ge juridiskt stöd.

Målet med vår verksamhet är att tillsammans med våra anslutna register vara med och bidra till en hög kvalitet och jämlikhet i hälso- och sjukvården.

Vi är väl förankrade i sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland) och har medarbetare från alla dessa regioner.

RCSO har ett särskilt fokus på barn/unga och äldres hälsa där vi bedriver förbättringsarbete tillsammans med våra register och deras verksamhetsområden.

Kontakta oss på RCSO

MedarbetareRoll
Christina Petersson
christina.petersson@rjl.se
070-510 50 34
koordinator och utvecklingsledare
Martina Boström
martina.bostrom@rjl.se
072-452 06 65
koordinator äldre
Peter Kammerlind
peter.kammerlind@rjl.se
073-065 60 72
koordinator interventionsregister och kroniska sjukdomar
Kerstin Ramfelt
kerstin.ramfelt@rjl.se
073-026 64 81
koordinator barnregister
Mirjam Våtz
mirjam.vatz@rjl.se
072-223 18 17
utvecklingsledare
Andreas Borén
andreas.boren@regionkalmar.se
0480-845 95
IT, journalintegration och tekniska lösningar kring utdata
Anna Norrenge
anna.norrenge@regionkalmar.se
0480-841 39
kommunikation, webbutvecklare
Erica Löwhagen
erica.lowhagen@rjl.se
010-242 12 58
utvecklingssekreterare

För medarbetare inom RCSO

Till RCSO’s samarbetsrum

Senast uppdaterad 11 december, 2020 av conny.thalin@rjl.se