Handlingsplaner

Sjukvårdsregionens programområden gör årliga handlingsplaner utifrån de nationella programområdenas verksamhetsplaner, sjukvårdsregionens patientlöften och identifierade utvecklingsbehov.

Instruktioner och nationella planer

Instruktioner och mall för handlingsplaner

Planerade nationella insatser 2020, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Handlingsplaner 2021 för regionala programområden

Akut vård

Barn och ungdomars hälsa

Cancersjukdomar

Endokrina sjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hud- och könssjukdomar

Hälsofrämjande

Infektionssjukdomar

Kirurgi och plastikkirurgi

Kvinnosjukdomar och förlossning

Lung- och allergisjukdomar

Mag- och tarmsjukdomar

Medicinsk diagnostik

Nervsystemets sjukdomar

Njur- och urinvägssjukdomar

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Primärvård

Psykisk hälsa

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Reumatiska sjukdomar

Rörelseorganens sjukdomar

Sällsynta sjukdomar

Tandvård

Äldres hälsa

Ögonsjukdomar

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Handlingsplaner 2020 för regionala programområden

Akut vård

Barn och ungdomars hälsa

Endokrina sjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar, översikt

Hud- och könssjukdomar, översikt

Hälsofrämjande

Kvinnosjukdomar och förlossning

Medicinsk diagnostik

Psykisk hälsa

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Reumatiska sjukdomar

Tandvård

Ögonsjukdomar

Öron-, näsa- och halssjukdomar

Senast uppdaterad 21 september, 2021 av conny.thalin@rjl.se