Anslutna register

BarnregisterRegisterhållare
Barnepilepsiregistret (BEpQ)Helene Sundelin
Barnnjurregistret (BNR)Kajsa Åsling
BarnreumaregistretKarin Palmblad
Registret för medfödda metabola sjukdomar (RMMS)Rolf Zetterström
Svenska Barnhälsovårdsregistret (BHVQ)Anna Fäldt
Interventionsregister och kroniska sjukdomarRegisterhållare
GallRiksLars Enochsson
PIDcareSusanne Hansen
Svenskt Njurregister (SNR)Maria Stendahl
SwespinePeter Fritzell
SwibregPär Myrelid
ÄldreRegisterhållare
RiksSårNina Åkesson
Senior AlertJosephine Garpsäter
Svenska PalliativregistretMaria Andersson

Senast uppdaterad 16 oktober, 2020 av anna.norrenge@regionkalmar.se