Hoppa till innehåll

Rörelsepeppen

Om programmet

Programmet ska stödja barn och unga att göra en beteendeförändring för ökad fysisk aktivitet med stöd av vårdnadshavare. Programmet kommer att fokusera på rörelse i vardagen och att begränsa stillasittandet. Interaktion mellan patient och behandlare möjliggörs utifrån respektive modul i programmet.

Programmet riktar sig till

Barn och unga som har behov av att öka sin fysiska aktivitet som en del i behandlingen.

Behandlare i programmet är vårdpersonal som har rätt att förskriva fysisk aktivitet på recept för barn och unga.

Nyttor/vinster

Patienter får kunskap och förståelse om den fysiska aktivitetens påverkan på den psykiska och fysiska hälsan. Ökad kunskap ger en trygghet som kan leda till ökad motivation som i sin tur kan skapa ett agerande som förhoppningsvis leder till en hållbar förändring i fysisk aktivitet.

Programmet kompletterar befintlig grundläggande kompetens om fysisk aktivitet och har ett coachande angreppssätt, som ska bidra till patientens/vårdnadshavarens självständighet i programmet. Vilket kan bidra till kvalitetssäkring och resurseffektivitet för verksamheten.

Evidens och uppföljning

Det finns evidens att fysisk aktivitet har en god effekt på psykisk och fysisk hälsa.

I programmet kommer det att finnas skattningsformulär där före- och eftermätningar görs. Syftet är att följa upp effekten om programmet varit ett bra stöd i beteendeförändring.


Utvecklas av

  • Region Jönköpings län

Uppstart: Februari 2023

Utgivare: Region Jönköpings län

Ägare: Anette Frisk, folkhälsochef, Region Jönköpings län

Innehållsförvaltare: Anna Larsson, verksamhetsutvecklare Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna, Region Jönköpings län och Lena Hedin, folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Kontaktpersoner: Anna Larsson, verksamhetsutvecklare Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna, Region Jönköpings län och Lena Hedin, folkhälsoutvecklare, Region Jönköpings län

Designer: Josefine Laago och Anna Norrenge, designstudion

Senast uppdaterad 20 april, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se