Hoppa till innehåll

Leva med smärta

Om programmet

Det finns idag ingen standardiserad behandling för de som lever med långvarig smärta, och de som är drabbade utgör en heterogen grupp med varierande behov. Därför är en digital beteendebehandling inspirerad av ACT (Acceptance & Commitment therapy) värdefull, då den fokuserar på individens värderingar och mål som grund till ett meningsfullt liv, vilket främjar diagnosöverskridande användning.

Patienten kommer under behandlingens gång att genomföra fyra korta virtuella sessioner per vecka, samt fylla i en digital dagbok för ökad insikt och medvetenhet inför tankar och känslor. Vidare har patienten kontakt med en behandlare varje vecka för återkoppling och stöd.

Lär mer om forskningsstudien och teamet på ki.se

Programmet riktar sig till

Patienter som lever med långvarig smärta.

Nyttor/vinster

Evidens och uppföljning


Utvecklas av

  • Region Kalmar län och Karolinska Institutet

Tidplan: Studien planeras att starta 2023

Utgivare: Region Kalmar län

Ägare: Rickard Wicksell, forskare, Karolinska Institutet

Innehållsförvaltare: Sophie Johnsson, forskningsassistent, Karolinska institutet m.fl i arbetsgruppen

Kontaktpersoner:

  • Karolinska Institutet: Sophie Johnsson, forskningsassistent
  • Region Kalmar län: Suzanne Petersson, psykolog/psykoterapeut, Smärtenheten Västervik

Designer: Anna Norrenge, designstudion

Senast uppdaterad 17 mars, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se