Hoppa till innehåll

Axelhjälpen – mindre smärta med rätt träning

Om programmet

Smärta i axlar/skuldra är efter ländryggsmärta den vanligaste åkomman bland rörelse och stöd besvär som patienter söker vård för.

Det är vanligt att denna smärta ger störd sömn och svårighet att utföra fritidsaktiviteter och dagligt arbetet vilket kan bidra till försämrad psykisk hälsa och livskvalitet och vilket leder till aktivitetsbegränsningar i vardagen samt i vissa fall sjukskrivning. Majoriteten av alla som söker vård för smärta i axel/skuldra i primärvård eller på remiss till specialistsjukvård för ställningstagande inför kirurgi ingår i aktuell målgrupp

Axelhjälpen ges av fysioterapeuter i specialistvården inom ortopedi

Programmet riktar sig till

Patienter med smärta i axlar/skuldra med behov med behov av specialistkompetens tidigt i vårdkedjan.

Nyttor/vinster

För patient:

  • undvika långvariga smärttillstånd
  • minskat antal fysiska besök hos fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare
  • minska andelen som behöver kirurgi.

För verksamhet:

  • väl förberedda patienter med realistiska förväntningar inför en eventuell ortopedisk kirurgi med efterföljande rehabilitering
  • kortare vårdtider.

Evidens och uppföljning

Randomsierad klinisk studie för axelsmärta. Även patientupplevelser och tillgänglighet kommer följas


Används av

Uppstart:

Utgivare: Region Östergötland

Ägare: Ida Dånmark, Ortopediska kliniken US/Region Östergötland

Innehållsförvaltare: Terese Grentzelius, , Ortopediska kliniken US/Region Östergötland

Kontaktperson: Teresa Holmgren, Ortopediska kliniken US/Region Östergötland

Designer: Josefine Laago, designstudion

Senast uppdaterad 23 augusti, 2022 av anna.norrenge@regionkalmar.se