Hoppa till innehåll

Att leva ett aktivt liv med benskörhet

Om programmet

Osteoporosfrakturer är mycket vanliga, kostsamma och allvarliga. De är förknippade med såväl överdödlighet som risk för livslång smärta, nedsatt livskvalitet samt varaktig funktionsnedsättning.

I programmet får patienten information och övningar. Mer information om programmet kommer.

Forskningsstudier kommer göras på programmet.

Programmet riktar sig till

Patienter med diagnosticerad osteoporos.

Nyttor/vinster

Alla regioner har inte patientutbildning inom osteoporos och endast få patienter erbjuds plats. Denna digitala utbildning kommer möjliggöra att fler får tillgång.

Stärker patienten i egenvård men också följsamhet till behandling.

Mer jämlik vård. Idag är det mycket varierande och ofta mycket sparsamt vilken kunskap patienten erbjuds om sin sjukdom.


Utvecklas av

  • Region Östergötland
  • Region Kalmar län
  • Region Kronoberg

Uppstart: Pilot planeras 2023.

Utgivare: Region Östergötland

Ägare: Anna Spångeus, biträdande professor, överläkare, forskningschef NSC, Medicinska och geriatriska akutkliniken Linköpings universitetssjukhus, Enheten för Diagnostik och Specialistmedicin, HMV, Linköpings universitet

Innehållsförvaltare: Anna Spångeus, biträdande professor, överläkare, forskningschef NSC, Medicinska och geriatriska akutkliniken Linköpings universitetssjukhus, Enheten för Diagnostik och Specialistmedicin, HMV, Linköpings universitet

Kontaktperson: Anna Spångeus, biträdande professor, överläkare, forskningschef NSC, Medicinska och geriatriska akutkliniken Linköpings universitetssjukhus, Enheten för Diagnostik och Specialistmedicin, HMV, Linköpings universitet

Designer: Anna Norrenge, designstudion

Senast uppdaterad 21 november, 2023 av anna.norrenge@regionkalmar.se