Hoppa till innehåll

Registercentrum Sydost (RCSO)

Registercentrum Sydost är ett av sex regionala registercentrum i Sverige. Vi, i samverkan med övriga registercentrum, erbjuder nationella kvalitetsregister stöd över alla ingående delar i utveckling och drift av nationella kvalitetsregister.

Vi ska bland annat

  • stödja registren i anpassning till det nya kvalitetsregistersystemet
  • underlätta registrens datainsamling
  • erbjuda registren funktioner för att presentera data och resultat
  • understödja god datahantering i registren och verka för ökad tillgänglighet av registerinnehåll för forskning och Life Science
  • säkerställa säker datautlämning och stödja registren i anslutning till RUT verktyget hos Vetenskapsrådet
  • bidra med kompetens i den lokala och regionala utvecklingen mot ett sammanhållet system för kunskapsstyrning
  • ge juridiskt stöd.

Målet med vår verksamhet är att tillsammans med våra anslutna register vara med och bidra till en hög kvalitet och jämlikhet i hälso- och sjukvården.

Vi är väl förankrade i sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland) och har medarbetare från alla dessa regioner.

RCSO har ett särskilt fokus på barn/unga och äldres hälsa där vi bedriver förbättringsarbete tillsammans med våra register och deras verksamhetsområden.

RCSO anordnade tillsammans med fyra privata plattformsleverantörer en eftermiddag med fokus på framtiden och innovationer. Fyra olika exempel på funktioner lyftes fram som på olika sätt kan ge stöd till hälso- och sjukvården och patienten för att åstadkomma bästa möjliga hälsa.

Kontakta oss på RCSO

MedarbetareRoll
Christina Petersson
christina.petersson@rjl.se
070-510 50 34
Chef, generella CPUA-frågor, RCO i samverkan
Peter Kammerlind
peter.kammerlind@rjl.se
073-065 60 72
Utvecklingsledare med fokus på analysfrågor samt integrering med kunskapsstyrningssystemet
Kerstin Ramfelt
kerstin.ramfelt@rjl.se
073-026 64 81
Utvecklingsledare med ansvar för registerspecifika frågor, dialoger med mera
Mirjam Våtz
mirjam.vatz@rjl.se
072-223 18 17
Utvecklingsledare med ansvar för registerspecifika frågor, dialoger med mera
Malin Nyström
malin.nystrom@rjl.se
010-242 12 58
Utvecklingskoordinator, administrativt stöd, fakturering och resebeställningar
Annica Ohlsson
annica.ohlsson@regionkalmar.se
0480-831 39
Kommunikatör, webbredaktör

För medarbetare inom RCSO

Till RCSO’s samarbetsrum

Senast uppdaterad 4 november, 2022 av annica.ohlsson@regionkalmar.se