Registercentrum Sydost (RCSO)

Registercentrum Sydost är ett av sex regionala registercentrum i Sverige. Vi, i samverkan med övriga registercentrum, erbjuder nationella kvalitetsregister stöd över alla ingående delar i utveckling och drift av nationella kvalitetsregister.

Vi ska bland annat

  • stödja registren i anpassning till det nya kvalitetsregistersystemet
  • underlätta registrens datainsamling
  • erbjuda registren funktioner för att presentera data och resultat
  • understödja god datahantering i registren och verka för ökad tillgänglighet av registerinnehåll för forskning och Life Science
  • säkerställa säker datautlämning och stödja registren i anslutning till RUT verktyget hos Vetenskapsrådet
  • bidra med kompetens i den lokala och regionala utvecklingen mot ett sammanhållet system för kunskapsstyrning
  • ge juridiskt stöd.

Målet med vår verksamhet är att tillsammans med våra anslutna register vara med och bidra till en hög kvalitet och jämlikhet i hälso- och sjukvården.

Vi är väl förankrade i sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland) och har medarbetare från alla dessa regioner.

RCSO har ett särskilt fokus på barn/unga och äldres hälsa där vi bedriver förbättringsarbete tillsammans med våra register och deras verksamhetsområden.

RCSO anordnade tillsammans med fyra privata plattformsleverantörer en eftermiddag med fokus på framtiden och innovationer. Fyra olika exempel på funktioner lyftes fram som på olika sätt kan ge stöd till hälso- och sjukvården och patienten för att åstadkomma bästa möjliga hälsa.

Kontakta oss på RCSO

MedarbetareRoll
Christina Petersson
christina.petersson@rjl.se
070-510 50 34
koordinator och utvecklingsledare
Martina Boström
martina.bostrom@rjl.se
072-452 06 65
koordinator äldre
Peter Kammerlind
peter.kammerlind@rjl.se
073-065 60 72
koordinator interventionsregister och kroniska sjukdomar
Kerstin Ramfelt
kerstin.ramfelt@rjl.se
073-026 64 81
koordinator barnregister
Mirjam Våtz
mirjam.vatz@rjl.se
072-223 18 17
utvecklingsledare
Andreas Borén
andreas.boren@regionkalmar.se
0480-845 95
IT, journalintegration och tekniska lösningar kring utdata
Anna Norrenge
anna.norrenge@regionkalmar.se
0480-841 39
kommunikation, webbutvecklare
Malin Nyström
malin.nystrom@rjl.se
010-242 12 58
utvecklingssekreterare

För medarbetare inom RCSO

Till RCSO’s samarbetsrum

Senast uppdaterad 24 augusti, 2021 av anna.norrenge@regionkalmar.se