Hoppa till innehåll

Nationella riktlinjer

Aktuella riktlinjearbeten

Adhd och autism

  • Rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten om utredning, behandling och stödinsatser för barn och vuxna
  • Remissversion och indikatorer framflyttat datum, publiceras tidigast oktober 2022
  • Slutversion – information saknas

Fetma

  • Rekommendationer om vissa undersökningar och behandlingar för barn och vuxna som har fetma.
  • Remissversion och indikatorer publiceras 28 april 2022
  • Regionala seminarier anordnas i september-oktober 2022

Kontakt

Leni Lagerqvist
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Susanne Yngvesson
susanne.yngvesson.strid@rjl.se

Annica Öhrn
annica.ohrn@regionostergotland.se

Mer information

Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen

Senast uppdaterad 25 april, 2022 av leni.lagerqvist@regionkalmar.se