Hoppa till innehåll

Nationella riktlinjer

Aktuella riktlinjearbeten

Adhd och autism

Rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten om utredning, behandling och stödinsatser för barn och vuxna.
7 november 2022 arrangerades en dialog mellan Socialstyrelsen och representanter från berörda verksamheter med sakkunskap i ämnesområden tillsammans patientföreträdare, tjänstepersoner och förtroendevalda från Sydöstra sjukvårdsregionen.
Öppen remiss till januari 2023. Uppdaterade versioner publiceras i slutet av 2023.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism, Socialstyrelsen

Remissversioner:

Obesitas

Rekommendationer om vissa undersökningar och behandlingar för barn och vuxna.
23 september 2022 arrangerades en dialog mellan Socialstyrelsen och representanter från berörda verksamheter med sakkunskap i ämnesområden tillsammans patientföreträdare, tjänstepersoner och förtroendevalda från Sydöstra sjukvårdsregionen.
Uppdaterade versioner publicerades i april 2023.

Nationella riktlinjer för vård vid obesitas, Socialstyrelsen

Remissversioner:

Kontakt

Leni Lagerqvist
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Susanne Yngvesson
susanne.yngvesson.strid@rjl.se

Annica Öhrn
annica.ohrn@regionostergotland.se

Mer information

Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen

Senast uppdaterad 14 juni, 2023 av conny.thalin@rjl.se