Nationella riktlinjer

Aktuella riktlinjearbeten

Adhd och autism

 • Rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten om utredning, behandling och stödinsatser för barn och vuxna
 • Nominering till prioriteringsgrupp september 2020 – förfrågan till RPO psykisk hälsa (sammanhållande), RPO barn och ungdomars hälsa, RPO primärvård och RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
 • Remissversion publiceras i mars-april 2022

Fetma

 • Rekommendationer om vissa undersökningar och behandlingar för barn och vuxna som har fetma.
 • Nominering till prioriteringsgrupp februari 2021 – förfrågan till RPO endokrina sjukdomar (sammanhållande), RPO barn och ungdomars hälsa, RPO kirurgi och plastikkirurgi, RPO kvinnosjukdomar och förlossning, RPO mag- och tarmsjukdomar, RPO perioperativ vård, intensivvård och transplantation, RPO primärvård, RPO psykisk hälsa och RPO rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
 • Förberedande workshop 4 november
 • Remissversion publiceras i början av 2021
 • Regionala seminarier tidigast i april 2022
 • Publiceringsdatum för slutversion saknas

Tandvård

 • Revidering av riktlinjer från 2011 – nya grupper och ämnesområden inkluderas, till exempel barntandvård, käkkirurgi och tandvård för personer (inklusive sköra äldre) som behöver särskild stöd
 • Remissversion publiceras i september 2021
 • Regionala seminarier i november 2021

Kontakt

Leni Lagerqvist
leni.lagerqvist@regionkalmar.se

Susanne Yngvesson
susanne.yngvesson.strid@rjl.se

Annica Öhrn
annica.ohrn@regionostergotland.se

Mer information

Nationella riktlinjer, Socialstyrelsen

Senast uppdaterad 7 oktober, 2021 av conny.thalin@rjl.se