Hoppa till innehåll

Så hanterar RCSO dina personuppgifter

Registercentrum Sydost behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande
dataskyddförordning
.

Personuppgiftsansvarig är Region Jönköpings län (org.nr 232100-0057)
Mail: dataskyddsombud@rjl.se

Begreppsdefinition

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning dataskyddsförordning.

Dina rättigheter

För att utnyttja dina rättigheter gällande tillgång till, rättelse, radering, invändning, begränsning och flytt gällande registrerade personuppgifter kan du kontakta oss via registerkoordinator Christina Petersson, christina.petersson@rjl.se eller 070-510 50 34. Om du anser att din data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Senast uppdaterad 19 september, 2022 av annica.ohlsson@regionkalmar.se